„OBRAZowe OPOWIADANIA” – portret

„OBRAZowe OPOWIADANIA” to cykl spotkań realizowanych przez kustosz zbioru malarstwa i rzeźby polskiej – p. Annę Kroplewską-Gajewską, podczas których szczegółowo omawiane są konkretne zagadnienie związane z obiektami prezentowanymi w naszym muzeum. W tym miesiącu, 10 stycznia o godz. 11.00, zapraszamy na spotkanie, którego tematem będzie „Portret – dialog pomiędzy modelem, malarzem i odbiorcą”.

portret kobiety w czerwono - pomarańczowym kocu

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej, 1912. Fot. Krzysztof Deczyński

Najbliższe „OBRAZowe OPOWIADANIA” będą kontynuacją spotkania, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku. Omówiono wówczas przykłady portretów epoki oświecenia, romantyzmu i wielu odmian realizmu. Kontynuacja rozpocznie się od prezentacji wizerunków okresu Młodej Polski – m.in. portretów i autoportretów Jacka Malczewskiego, które zostaną omówione najbardziej szczegółowo. Ponadto wizerunki autorstwa Konrada Krzyżanowskiego, Olgi Boznańskiej, Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza zostaną omówione na tle ich twórczych dokonań.

portret młodego mężczyzny

Stanisław Ostoja-Chrostkowski, Portret kolegi – Efraima lub Menasze Seidenbeutłów, ok. 1929. Fot. Krzysztof Deczyński

Wiele czasu i uwagi zostanie poświęcone ważnemu artyście i dramaturgowi oraz krytykowi i teoretykowi, jakim był Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), współtworzącemu grupę „Formistów” (1918–1922). Zbiór jego obrazów reprezentuje prawie każdy okres twórczości artysty: od początkowego – Portret dr. Ignacego Wasserberga (1910) – aż po portrety, wśród których najważniejszy jest Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej (1912). Jednym z nielicznych obrazów Leona Chwistka – teoretyka „Formistów”, matematyka i logika – jest podporządkowany strefizmowi, czyli podziałowi obrazu na strefy – Portret Izy Kozłowskiej (1921).

portret kobiety w kimonie, szara kolorystyka , włosy ciemne, oczyciemne

Zofia Stryjeńska, Autoportret, ok. 1935. Fot. Krzysztof Deczyński

Wiele portretów w zbiorach toruńskiego muzeum reprezentuje także nurt koloryzmu. Na szczególną uwagę w tym zespole zasługuje dwustronny portret autorstwa Eugeniusza Eibischa. Ponadto Autoportret (ok. 1935) Zofii Stryjeńskiej wskazuje na ważny nurt inspiracji tej grupy sztuką ludową. Wyjątkowy jest również obraz Portret kolegi (ok. 1929) grafika Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, członka grupy grafików „Ryt” (zał. 1925), który przedstawia prawdopodobnie jednego z braci – Efraima lub Menasze Seidenbeutla. Niezwykle cennym obrazem jest także Portret kobiety w kapeluszu (ok. 1920) Gustawa Gwozdeckiego, przebywającego na stałe w Paryżu i Nowym Jorku i dość rzadko eksponowanego w galeriach polskich. Przedstawia prawdopodobnie poetkę Ednę St. Vincent Millay (1892–1950).

kobieta w kapeluszu, portret, czarna suknia , czarny kalepszu

Gustaw Gwozdecki, Portret kobiety w kapeluszu, ok. 1920.Fot. Anastasiia Syhlova

Namalowany wizerunek człowieka daje odbiorcy wyjątkową możliwość dialogu nie tylko z przedstawionym modelem, ale także z artystą, który zaprezentował także własne widzenie portretowanej osoby. Spotkanie będzie zatem okazją do pogłębionej analizy wielu aspektów sztuki portretowej.

Anna Kroplewska-Gajewska

Zapraszamy serdecznie! Wydarzenie jest biletowane: 10 zł/os.

______

Wydarzenie: OBRAZowe OPOWIADANIA „Portret – dialog pomiędzy modelem, malarzem i odbiorcą –kontynuacja”

Termin: 10 stycznia 2024 r., godz. 11.00

Miejsce: Ratusz Staromiejski

Kustosz: Anna Kroplewska-Gajewska