Cykl konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Szanowne Koleżanki i Koledzy muzealnicy, przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych, a także służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za opiekę nad dziedzictwem kulturowym zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania wystąpień do nowego cyklu naukowych konferencji muzeologicznych pt. Nowoczesne muzeum – relacje i narracje.

Miło jest nam poinformować, iż Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tworzy stałą platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. Począwszy od 2022 roku, w cyklu dwuletnim, odbywać się będą konferencje naukowe, które w naszym zamierzeniu mają być rozbudowaną przestrzenią dyskusji i debat. Ich efekty publikowane będą w materiałach pokonfencyjnych (w latach nieparzystych, pomiędzy konferencjami).

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń, wiedzy i wyników prowadzonych badań, proponowanie nowych postulatów badawczych i hipotez, a także prezentowanie rozważań teoretycznych w ramach dwóch głównych grup tematycznych: narracji – związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów; relacji – zarówno w stosunku do publiczności, jak i „niepubliczności” muzealnej, do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy. Duży nacisk pragniemy położyć na rozmowy o problematyce: odpowiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum – stąd tytułowe relacje i narracje. W załączeniu Call for Papers.

Zgłoszenia wystąpień wraz z tematem i abstraktem (do 1500 znaków) oraz biogramem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać poprzez formularz online udostępniony pod linkiem http://bityl.pl/fYAgn w terminie do 31 października 2021 r.

 Termin:

20 kwietnia – 22 kwiecień 2022 r.

 Miejsce:

Ratusz Staromiejski w Toruniu

Opłaty konferencyjne dostępne są w trzech pakietach:

  • Wariant I – 590 zł – obejmuje dwa noclegi (20/21.04.2022 i 21/22.04.2022) w pokojach 1-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień).
  • Wariant II – 450 zł – obejmuje dwa noclegi (20/21.04.2022 i 21/22.04.2022) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień).
  • Wariant III – 350 zł – obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień), nie obejmuje noclegów.

 Publikacja pokonferencyjna:

Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, w której znajdą się jedynie zakwalifikowane artykuły. Wstępny termin wydania publikacji – wiosna 2023 r.

Zachęcamy Państwa do wypowiedzenia się na powyższe tematy i aktywnego uczestnictwa w przygotowywanej konferencji. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Toruniu, rozmawiać i debatować nad kondycją i przyszłością muzealnictwa.

Sekretariat konferencji:

Marcin Zdanowski

kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu; kontakt: konferencja@muzeum.torun.pl; tel. 56 660 56 45

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji (zarówno w formie Prelegenta jak i Słuchacza) jest jednoznaczne z akceptacją Regulamin udziału w konferencji.

Konferencja naukowa pt. Nowoczesne muzeum – relacje i narracje realizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.