Cykl konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Szanowne Koleżanki i Koledzy muzealnicy, przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych, a także służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za opiekę nad dziedzictwem kulturowym zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania wystąpień do nowego cyklu naukowych konferencji muzeologicznych pt. Nowoczesne muzeum – relacje i narracje.

Miło jest nam poinformować, iż Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tworzy stałą platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. Począwszy od 2022 roku, w cyklu dwuletnim, odbywać się będą konferencje naukowe, które w naszym zamierzeniu mają być rozbudowaną przestrzenią dyskusji i debat. Ich efekty publikowane będą w materiałach pokonfencyjnych (w latach nieparzystych, pomiędzy konferencjami).

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń, wiedzy i wyników prowadzonych badań, proponowanie nowych postulatów badawczych i hipotez, a także prezentowanie rozważań teoretycznych w ramach dwóch głównych grup tematycznych: narracji – związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów; relacji – zarówno w stosunku do publiczności, jak i „niepubliczności” muzealnej, do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy. Duży nacisk pragniemy położyć na rozmowy o problematyce: odpowiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum – stąd tytułowe relacje i narracje. W załączeniu Call for Papers.

Rada Naukowa konferencji

 1. Piotr Górajec
  Prezes Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych
  Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 2. Paweł Jaskanis
  Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 3. Dr hab. Hubert Kowalski
  Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych
  Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Dr Jan Maćkowiak
  Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 5. Aleksandra Mierzejewska
  Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
 6. Dr Michał Niezabitowski
  Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
  Dyrektor Muzeum Krakowa
 7. Waldemar Rataj
  Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
 8. Bartosz Skaldawski
  Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 9. Dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN
  Instytut Historii Nauki  Polskiej Akademii Nauk
 10. Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK
  Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, reprezentant Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

 

Zgłoszenia wystąpień wraz z tematem i abstraktem (do 1500 znaków) oraz biogramem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać poprzez formularz online udostępniony pod linkiem http://bityl.pl/fYAgn w terminie do 31 października 2021 r.

Termin: 20 kwietnia – 22 kwiecień 2022 r.

 Miejsce: Ratusz Staromiejski w Toruniu

Opłaty konferencyjne dostępne są w trzech pakietach:

 • Wariant I – 590 zł – obejmuje dwa noclegi (20/21.04.2022 i 21/22.04.2022) w pokojach 1-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień).
 • Wariant II – 450 zł – obejmuje dwa noclegi (20/21.04.2022 i 21/22.04.2022) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień).
 • Wariant III – 350 zł – obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień), nie obejmuje noclegów.

 Publikacja pokonferencyjna:

Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, w której znajdą się jedynie zakwalifikowane artykuły. Wstępny termin wydania publikacji – wiosna 2023 r.

Zachęcamy Państwa do wypowiedzenia się na powyższe tematy i aktywnego uczestnictwa w przygotowywanej konferencji. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Toruniu, rozmawiać i debatować nad kondycją i przyszłością muzealnictwa.

Sekretariat konferencji:

Marcin Zdanowski

kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu; kontakt: konferencja@muzeum.torun.pl; tel. 56 660 56 45

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji (zarówno w formie Prelegenta jak i Słuchacza) jest jednoznaczne z akceptacją Regulamin udziału w konferencji.

Konferencja naukowa pt. Nowoczesne muzeum – relacje i narracje realizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Organizator:

 

Przy wsparciu: