Nabór referatów na konferencję „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2”

Niezmiernie miło jest nam poinformować o rozpoczęciu naboru referatów do 2. edycji muzeologicznej konferencji naukowej pt. „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”, która odbędzie się w dn. 4–6 września 2024 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

    logo konferencji
Nasza instytucja przy wsparciu ekspertów oraz organizacji i instytucji muzealnych tworzy od 2022 r. stałą platformę dyskursu, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem artystycznym, historycznym, technicznym i naukowym. Naszym zamierzeniem podczas 2. edycji konferencji będzie podjęcie najważniejszych aktualnych problemów współczesnego muzealnictwa.

Konferencja naukowa, w centrum stojący mężczyzna, po bokach siedzący tyłem ludzie.

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Konferencję rozpoczniemy od namysłu nad pytaniami podstawowymi – po co są muzea i jak rozumiemy ich rolę? Następnie przejdziemy do zagadnień odpowiedzialności za muzealia i dziedzictwo niematerialne. W dalszej kolejności zastanowimy się nad zobowiązaniami muzeów wobec społeczności i zaangażowaniem instytucji muzealnych (lub jego brakiem) w aktualnie istotne dla społeczeństw sprawy. Kolejne intersujące nas tematy dotyczyć będą roli muzeów w procesie miasto- i wspólnototwórczym oraz kwestii odpowiedzialności instytucji muzealnych wobec środowiska. Tę część problemową chcemy zakończyć rozważaniami na temat odpowiedzialności edukacyjnej muzeów oraz wagi i znaczenia słów używanych na ekspozycjach.

Dwie kobiety, jedna ujęta przodem, druga tyłem, oglądają eksponaty w gablocie

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Pomimo mocnego postawienia w 2. edycji konferencji na relacje, nie zapominamy o narracjach, proponując Państwu formułę giełdy projektów. Zachęcamy do zaprezentowania krótkich, 5-minutowych wystąpień przedstawiających Państwa przedsięwzięcia, które mają charakter narracyjny i opowiadają historie – mogą to być: wystawy, prezentacje, pokazy, działania edukacyjne czy naukowe.

Szczegóły dot. konferencji ujęte zostały w Call for Paper i dostępne są także w wersji cyfrowej [LINK TUTAJ].

Zachęcamy serdecznie do wypowiedzenia się na powyższe tematy i zgłaszania propozycji wystąpień w jednym z dwóch formatów: 15-minutowego referatu lub 5-minutowej prezentacji w ramach giełdy projektów.

Zgłoszenia wystąpień wraz z tematem i abstraktem (do 1500 znaków) oraz biogramem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać poprzez formularz online [LINK TUTAJ] w terminie do 29 lutego 2024 r. Otrzymane propozycje wystąpień przedłożone zostaną Radzie Naukowej konferencji, w której zasiada dziesięcioro wybitnych specjalistek i specjalistów z zakresu muzealnictwa. O wynikach prac Rady i zakwalifikowaniu wystąpień do konferencji, wszystkie zainteresowane osoby poinformujemy na przełomie marca i kwietnia br.

Na niebieskim tle sylwetki kobiety i mężczyzny oraz kolorowe zarysy obrazów.

Terminarz:
 • 15.01 – 29.02.2024 r. – przyjmowanie propozycji referatów;
 • do 31.03.2024 r. – zakwalifikowanie przez Radę Naukową wystąpień na konferencję;
 • do 10.04.2024 r. – kontakt z osobami, które zgłosiły chęć wygłoszenia referatu;
 • 24.04 – 15.06.2024 r. – nabór dla Słuchaczek i Słuchaczy;
 • 4 – 6.09.2024 r. – konferencja naukowa „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2”.
Miejsce:

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Ratusz Staromiejski

Opłaty konferencyjne dostępne są w trzech pakietach:
 • Wariant I – 399 zł – obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień), nie obejmuje noclegów;
 • Wariant II – 499 złobejmuje dwa noclegi (4/5.09.2024 i 5/6.09.2024) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień);
 • Wariant III – 699 złobejmuje dwa noclegi (4/5.09.2024 i 5/6.09.2024) w pokojach 1-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień).
tłum ludzi siedzących na krzesłach i słuchających wystąpienia młodego mężczyzny.

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Publikacja pokonferencyjna:

Organizatorzy planują wydanie drukiem punktowanej publikacji pokonferencyjnej, w której znajdą się jedynie zakwalifikowane artykuły. Wstępny termin wydania publikacji – połowa roku 2025.
Jednocześnie miło jest nam poinformować, że publikacja pokonferencyjna 1. edycji konferencji jest już wydana i niebawem dostępna będzie do nabycia w naszym sklepie muzealnym.

Sekretariat konferencji:

Marcin Zdanowski, kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu; konferencja@muzeum.torun.pl; tel. 56 660 56 10.
Zgłoszenie chęci udziału w konferencji jest jednoznaczne z akceptacją Regulamin udziału w konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2” dostępnego na stronie www.muzeum.torun.pl [LINK TUTAJ].

Rada Naukowa konferencji

1. Piotr Górajec – Sekretarz PKN ICOM, Forum Edukatorów Muzealnych, Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
2. Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
3. Dr Dariusz Kacprzak – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie
4. Dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
5. Dr Jan Maćkowiak – Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
6. Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
7. Dr Michał Niezabitowski – Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Dyrektor Muzeum Krakowa
8. Waldemar Rataj – Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
9. Dr Violetta Rezler-Wasielewska – Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
10. Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. em. – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

 

Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Toruniu,
rozmawiać i debatować nad kondycją i przyszłością muzealnictwa.

 

Duża grupa osób pozująca do zdjęcia na dziedzińcu historycznego ratusza.

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

______________________

 • Call for Paper [LINK TUTAJ]
 • Formularz online [LINK TUTAJ]
 • Regulamin udziału w konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2” [LINK TUTAJ]