Rozpoczynamy nabór dla Słuchaczek i Słuchaczy konferencji naukowej „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2”

Niezmiernie miło jest nam poinformować o rozpoczęciu naboru dla Słuchaczek i Słuchaczy 2. edycji muzeologicznej konferencji naukowej pt. „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”, która odbędzie się w dn. 4–6 września 2024 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

logo konferencji

Nasza instytucja przy wsparciu ekspertów oraz organizacji i instytucji muzealnych tworzy od 2022 r. stałą platformę dyskursu, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem artystycznym, historycznym, technicznym i naukowym. Naszym zamierzeniem podczas 2. edycji konferencji będzie podjęcie najważniejszych aktualnych problemów współczesnego muzealnictwa.

Konferencję rozpoczniemy od dyskusji o sprawach podstawowych próbując odpowiedzieć na pytania – po co są muzea i jak rozumiemy ich rolę? Następnie przejdziemy do zagadnień odpowiedzialności za muzealia i dziedzictwo niematerialne. W dalszej kolejności zastanowimy się nad zobowiązaniami muzeów wobec społeczności i zaangażowaniem instytucji muzealnych (lub jego brakiem) w aktualnie istotne dla społeczeństw sprawy. Kolejne intersujące nas tematy dotyczyć będą roli muzeów w procesie miasto- i wspólnototwórczym oraz kwestii odpowiedzialności instytucji muzealnych wobec środowiska. Tę część problemową chcemy zakończyć rozważaniami na temat odpowiedzialności edukacyjnej muzeów. Pomimo mocnego postawienia w 2. edycji konferencji na relacje, nie zapominamy o narracjach, które zaprezentowane zostaną w formacie krótkich, 5-minutowych wystąpień przedstawiających wystawy, programy edukacyjne i projekty naukowe, które „opowiadają historie”.

Szczegóły dot. konferencji wraz z programem ujęte zostały w Call for Paper i dostępne są także w wersji cyfrowej [LINK TUTAJ].

tłum ludzi siedzących na krzesłach i słuchających wystąpienia młodego mężczyzny.

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z szeroko pojętego środowiska muzealnego, przedstawicieli ośrodków akademickich i naukowych, a także służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za opiekę nad dziedzictwem kulturowym do udziału w konferencji oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusjach towarzyszących sesjom referatowym, które stanowić będą istotny element przygotowywanego przedsięwzięcia.

Konferencja naukowa, w centrum stojący mężczyzna, po bokach siedzący tyłem ludzie.

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

______________________

Rejestracja:

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji w formule Słuchaczki / Słuchacza prosimy nadsyłać poprzez formularz online [LINK TUTAJ] w terminie do 15 czerwca 2024 r.

Terminarz:
  • do 15.06.2024 r. – nabór dla Słuchaczek i Słuchaczy;
  • 4 – 6.09.2024 r. – konferencja naukowa „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2”.
Miejsce:

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1

Opłaty konferencyjne dostępne są w trzech pakietach:
  • Wariant I – 399 zł – obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień), nie obejmuje noclegów;
  • Wariant II – 499 zł – obejmuje dwa noclegi (4/5.09.2024 i 5/6.09.2024) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień);
  • Wariant III – 699 zł – obejmuje dwa noclegi (4/5.09.2024 i 5/6.09.2024) w pokojach 1-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i abstrakty wystąpień).
Kilka stojących osób na wystawie w muzeum słuchających przewodnika

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje

Publikacja pokonferencyjna:

Organizatorzy planują wydanie drukiem punktowanej publikacji pokonferencyjnej, w której znajdą się jedynie zakwalifikowane artykuły. Wstępny termin wydania publikacji – połowa roku 2025.
Jednocześnie miło jest nam poinformować, że publikacja pokonferencyjna 1. edycji konferencji jest już wydana i  dostępna do nabycia w naszym sklepie muzealnym [LINK TUTAJ].

Sekretariat konferencji:

Marcin Zdanowski, kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu; konferencja@muzeum.torun.pl; tel. 56 660 56 10.
Zgłoszenie chęci udziału w konferencji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2” dostępnego na stronie www.muzeum.torun.pl [LINK TUTAJ].

tłum ludzi siedzących tyłem w zbliżeniu, w tle postać przemawiającego mężczyzmy

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje

Rada Naukowa konferencji

1. Piotr Górajec – Sekretarz PKN ICOM, Forum Edukatorów Muzealnych, Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
2. Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
3. Dr Dariusz Kacprzak – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie
4. Dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
5. Dr Jan Maćkowiak – Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
6. Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
7. Dr Michał Niezabitowski – Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Dyrektor Muzeum Krakowa
8. Waldemar Rataj – Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
9. Dr Violetta Rezler-Wasielewska – Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
10. Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. em. – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

 

Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Toruniu,
rozmawiać i debatować nad kondycją i przyszłością muzealnictwa.

 

Duża grupa osób pozująca do zdjęcia na dziedzińcu historycznego ratusza.

Fot. K. Deczyński, 1. edycja konferencji „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

______________________

______________________

Organizator:

 

 

Pod auspicjami: