Nowa wystawa ,,Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka’’

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza od 2 grudnia 2022 r. na wystawę czasową pt. ,,Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka’’. Jest to kolejna ekspozycja z cyklu, w którym Muzeum Okręgowe w Toruniu prezentuje dorobek twórców związanych z naszym miastem.

Elżbieta Wiśniewska poprzez swoje bogate doświadczenie zarówno artystki, jak i animatorki kultury, jest postacią wyjątkową w toruńskim środowisku. Jej prace zgromadzono m.in. w kolekcjach polskich, francuskich, niemieckich, fińskich, angielskich czy luksemburskich, a pozostała działalność zaowocowała wieloma publikacjami o sztuce – były to artykuły dotyczące polskich artystów, krytyki artystycznej, komentarze z wystaw oraz katalogi. Jako animatorka zaaranżowała około 270 wystaw.

W malarstwie Elżbiety Wiśniewskiej zauważalna jest wierność tradycji wrażeniowego malarstwa kolorystycznego. Zajmuje ją zwłaszcza pejzaż, z którego czyni materię swych rozważań, przedstawiony jako synteza uczuć i przeżyć.

Jak sama mówi: „pokochałam w szczególności pejzaż rodzimy jako syntezę przeżyć i wrażeń wizualnych, łączenia zewnętrzności artystycznej z wewnętrznością. Malując w pejzażu, czuję się częścią przestrzeni (…). Interesują mnie nastroje, pory dnia, pory roku, słońce, zmierzch, noce. Świat wytworów sztucznych stworzył w miejsce natury nowe otoczenie człowieka. W tej sytuacji pejzaż malarski zdaje się mieć charakter tradycyjny, jednak moje prace dalekie są od rodzajowości, opisowości, są raczej powidokami pewnych miejsc i zdarzeń”.

Kurator: Szymon Jan Stenka

__________________________

 

Fot. zbiory prywatne artystki – Elżbiety Wiśniewskiej; E. Wiśniewska, lata 60. XX w. (fot. W. Szulc)

__________________________

Wernisaż: 1.12.2022, godz. 17.00
Czas trwania wystawy: 2.12.2022 – 19.03.2023
Miejsce: Ratusz Staromiejski, Mała Galeria
Kurator: Szymon Jan Stenka
Aranżacja plastyczna: dr Tomasz Pietrzyk