Nawiązaliśmy współpracę z Toruńską Kolejową Izbą Tradycji

4 listopada 2019 roku w toruńskim Ratuszu Staromiejskim podpisano porozumienie o współpracy Muzeum Okręgowego z Toruńską Kolejową Izbą Tradycji. Największa instytucja kultury w regionie zobowiązała się do wsparcia działań merytorycznych, opieki konserwatorskiej zabytków należących do stowarzyszenia oraz fachowej opieki w zakresie kultywowania historii kolejnictwa.

Dokument sygnowali ze strony Muzeum dyrektor Marek Rubnikowicz oraz prezes Bogumił Niewczas ze strony Izby.