Ruszają prace budowlane w Twierdzy Toruń

29 maja 2018 roku została podpisana umowa na roboty budowlane w zlokalizowanym tuż obok Dworca Głównego PKS obiekcie Koszar Bramy Chełmińskiej, które zostanie zaadaptowane na Muzeum Twierdzy Toruń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka  Sp. z o.o. z  Torunia  wykona prace związane z adaptacją Koszar Bramy Chełmińskiej. Termin wykonania inwestycji przypada na grudzień 2019 roku, otwarcie muzeum zaplanowano na styczeń 2020 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 22 milionów złotych, z czego 14,4 miliona pochodzi z programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przypomnijmy, że Muzeum Twierdzy Toruń będzie już siódmym oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Zakres prac budowlanych w obiekcie obejmie m.in.:

  • Roboty ziemne, roboty izolacyjne, remont kominów ponad dachem, udrożnienie kanałów drenarskich nad stropem oraz osuszenie przestrzeni między stropem a płytą detonacyjną,
  • Roboty budowlane wewnętrzne (m.in. roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty izolacyjne, prace tynkarskie i okładzinowe, podłogi i posadzki),
  • Roboty żelbetowe -schody zewnętrzne,
  • Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z elementami ślusarki,
  • Wykonanie renowacji elewacji ceglanej,
  • Elementy zewnętrzne, m.in: roboty rozbiórkowe, ogrodzenie z cegły gotyckiej z przęsłami ozdobnymi, balustrady tarasów, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, formowanie nasypów, tworzenie trawników.
  • Nawierzchnie placów i parkingi z kostki kamiennej, chodnik z kostki betonowej, aleje spacerowe o nawierzchni mineralnej,
  • Instalacje sanitarne: kanalizacja sanitarna, inst. wody, inst. c.o. (zasilanej z węzła cieplnego), instalacja wentylacji mechanicznej,
  • Instalacje elektryczne i niskoprądowe,
  • Przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacyjna ogólnospławna, sieć drenażowa.