Klatka schodowa w Muzeum Twierdzy Toruń zostanie odtworzona

Od maja br. w budynku Koszar Bramy Chełmińskiej trwają prace remontowo-budowlane mające na celu zaadaptowanie obiektu na cele muzealne. W ich trakcie, w północnym skrzydle budynku odkryto nieuwzględnioną do tej pory w żadnych planach oraz dokumentach klatkę schodową.

Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Muzeum Okręgowego w Toruniu, które będzie przyszłym użytkownikiem obiektu zostanie ona odtworzona i udostępniona zwiedzającym. Koszt dodatkowych prac wyniesie około 400 tys. złotych.

Otwarcie nowego, siódmego już oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu zaplanowano na styczeń 2020 roku. Całkowita wartość inwestycji winna zamknąć się w kwocie 22 milionów złotych.