Majolika niderlandzka i fajans z Delft. Kolekcja profesora Wojciecha Kowalskiego

Kurator: prof. Wojciech Kowalski, Paweł Czopiński

Miejsce: Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą

Wernisaż: 14 grudnia o godzinie 17:00

Termin: 15 grudnia 2018 – 8 marca 2019

Wystawa poświęcona jest prezentacji ceramiki niderlandzkiej z XVII i XVIII wieku, stanowiącej część kolekcji prywatnej zebranej w ciągu ostatnich kilku lat. Na początku pokazane będą sięgające jeszcze końca XVI wieku okazy majoliki, która produkowana była pod wpływem włoskim, dzięki aktywności majolikarzy przybyłych z Italii i osiadłych w Antwerpii. Z czasem zaczęła ona ulegać powolnemu przeobrażeniu dzięki nowościom technologicznym, a także wpływowi zdobnictwa importowanej porcelany chińskiej i swojskich motywów lokalnych. Proces ten będzie można prześledzić na kilku ilustrujących go przykładach, tak zwanego, „protofajanu”. Zakończył się on około połowy XVII wieku i od tego momentu rozpoczęła się europejska kariera fajansu produkowanego w Delft. Na wystawie zobaczyć będzie można bogactwo dekoracji i różne rodzaje ówczesnych wyrobów, w tym talerze i wazony w, tak zwanej, palecie kaszmirowej, naczynia z dekoracją Delft d’oré, puszkę na herbatę, czajnik, maselniczki, solniczkę, parę trzewików, figury koni i papug, uchwyt do szczotki, czy jedno i wielobarwne plakiety, a nadto naczynia o tajemniczych nazwach „klapmuts” i „kendi”. Prezentowane zbiór uzupełnia zespół ponad dwudziestu wczesnych flizów, które produkowane były wprawdzie w różnych ośrodkach ceramicznych, ale trudno sobie wyobrazić prezentację fajansu z Niderlandów bez tak typowych dla tego kraju wyrobów. Wystawie towarzyszyć będzie katalog.

Prof. zw. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1975 roku związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie przeszedł wszystkie etapu kariery naukowej uzyskując w maju 2005 roku tytuł naukowy profesora, a w 2016 roku stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1991 prowadzi negocjacje międzynarodowe w sprawach likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury, a także praktycznej działalności w zakresie restytucji konkretnych dóbr kultury. Reprezentuje Polskę w różnych gremiach międzynarodowych, między innymi, był wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasbourgu oraz przedstawicielem naszego kraju na licznych konferencjach organizowanych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo przez Radę Europy, UNESCO i Unię Europejską. Zaangażowany w odzyskanie rzez Polskę licznych dzieł sztuki zaginionych podczas II wojny światowej. Wybitny kolekcjoner i znawca ceramiki europejskiej.