Muzeum Okręgowe laureatem nagrody „Kolekcjonerstwo – Nauka i Upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego!

Mamy zaszczyt poinformować, że Muzeum Okręgowe w Toruniu zostało laureatem nagrody „Kolekcjonerstwo – Nauka i Upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016 w kategorii „Instytucja” za organizację wystawy „Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 10 listopada 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

Nagroda oraz dyplom dla Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

To kolejna edycja konkursu ustanowionego na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego: Muzeum Narodowego w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Nagroda przyznawana jest dorocznie za zrealizowanie wybitnego przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa i zaadresowana jest do pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Pomian (honorowy przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Kowalski (przewodniczący), dr hab. Andrzej Betlej(wiceprzewodniczący, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie), dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (sekretarz), dr hab. Hanna Krajewska (dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk), Piotr Jakubowski (dyrektor Domu Spotkań z Historią), Marek Sosenko (założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków), Leszek Koziorowski (prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych), Ryszard Kruk (redaktor strony www.kolekcjonerstwo.pl).

Prowadzący galę Ryszard Kruk

 

Wyróżniona wystawa, która w 2016 roku eksponowana była w murach Ratusza Staromiejskiego, miała na celu prezentację wybranych eksponatów z kolekcji Tadeusza Wierzejeskiego, którego działalność wywarła przemożny wpływ na rozwój wielu zbiorów muzealnych w naszym kraju. Ekspozycję tworzyło kilkaset najwybitniejszych obiektów, które na przestrzeni półwiecza trafiły do polskich muzeów i bibliotek, czy to w formie darów, czy też zakupów. Wydany został także katalog wystawy. Nagrodę w imieniu Muzeum Okręgowego odebrał jego dyrektor – dr Marek Rubnikowicz w towarzystwie kuratora wyróżnionej wystawy Pawła Czopińskiego.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – Marek Rubnikowicz – podczas odbierania nagrody

 

Poniżej pełna lista laureatów wraz z uzasadnieniem wyboru:

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich – kapituła przyznała Nagrodę dr Kamili Kłudkiewicz, za książkę „Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego – kapituła przyznała Nagrodę Wojciechowi Przybyszewskiemu.

Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy – kapituła przyznała Nagrodę Muzeum Okręgowemu w Toruniu za organizacje wystawy „Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach”, prezentowanej w roku 2016.