Wystawa „Królowie polscy a wolność w Toruniu!”

Toruń w czasach nowożytnych był miastem wyjątkowo samorządnym, niemal autonomicznym i z dużymi przywilejami. Nie oznaczało to jednak niezależności i samodzielności. Miasto, podlegając władzy królewskiej, musiało stosować się do nakładanych przez królów przywilejów, statutów czy uchwał. Wszystkie wydarzenia prezentowane na wystawie pokazane zatem zostaną przez pryzmat „walki o wolność” każdej ze stron i w różnych kontekstach, by w ten sposób przybliżyć odbiorcy szeroko pojętą wolność obywatelską w Toruniu. Do ekspozycji wybrano czterech królów: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.

Wystawa czasowa: 14 czerwca 2019 – 6 października 2019, wernisaż 13 czerwca, godz. 17.00
W ramach II edycji międzymuzealnego projektu: Miasto – Ludzie – Muzeum (Wolność)
Katalog do wystawy: Królowie polscy a wolność w Toruniu! katalog wystawy
Miejsce wystawy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Historii Torunia, sala „Za Kratą”
Kurator i autor katalogu: Katarzyna Pietrucka