Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Jestem wolny – jestem sobą!”

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny „Jestem wolny – jestem sobą!”. Działanie to skierowane jest do dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, a prace można nadsyłać na adres muzeum do 1 lipca 2022 r.

We współczesnym świecie, na dziecko stające się nastolatkiem i dołączające do różnych grup rówieśniczych (w szkole, kołach zainteresowań, na osiedlu) czyha wiele niebezpieczeństw, które poprzez niekorzystny splot okoliczności, brak wiedzy, błędy wychowawcze, mogą stać się realnymi zagrożeniami mającymi wpływ na zdrowie i przyszłe życie młodego człowieka.
Oprócz wciąż „modnych” uzależnień typu alkohol, nikotyna, czy różne formy substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki), ostatnie dekady przyniosły nowe formy uzależnień. Postęp cywilizacyjny i gwałtowny rozwój technologicznym sprawiły, że powszechnie dostępne stały się nowoczesne urządzenia – telefony komórkowe, tablety, laptopy, dające szybki i bezproblemowy dostęp do Internetu. Ułatwia to codzienne funkcjonowanie i organizowanie wielu aktywności, ale niesie też potencjalne niebezpieczeństwo w postaci trudno zauważalnego, podstępnego uzależnienia od gier internetowych, mediów społecznościowych, czy hazardu dostępnego w sieci.

Celem konkursu jest przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i radzenia sobie z różnymi zagrożeniami. Proponujemy zrobić to poprzez sztukę, dlatego zachęcamy młodego człowieka do aktywności artystycznej i do twórczego zaprezentowania problematyki uzależnień.

Udział w konkursie zwieńczony zostanie czteromiesięczną ekspozycją wybranych przez jury prac w Muzeum Historii Torunia. Nagrodzone prace ukażą się także w przestrzeni miejskiej – na bilbordach przy placu M. Rapackiego. Nagrodowe vouchery natomiast pozwolą spędzić miło czas z rodziną na imprezach artystycznych.

Zachęcamy do udziału w Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Jestem wolny – jestem sobą!”. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:

# Zapoznać się z Regulaminem konkursu;

# wypełnić Formularz dla rodzica uczestnika lub uczestnika;

# wypełnić Formularz dla opiekuna plastycznego uczestnika.