Forum Miast i Gmin Fortecznych w Muzeum Twierdzy Toruń

W dniach 21–22 marca 2024 r. Toruń będzie gościł uczestników Forum Miast i Gmin Fortecznych. W spotkaniu, organizowanym przez Gminę Miasta Toruń, Fundację Forteczne Dziedzictwo i Muzeum Okręgowe w Toruniu, wezmą udział urzędnicy administrujący fortyfikacjami, konserwatorzy zabytków, naukowcy oraz użytkownicy budowli pofortecznych z całej Polski.

Pomarańczowe forteczne mury z żygaczem w kształcie lwa na pierwszym planie

Fot. K. Deczyński

Forum będzie połączeniem wykładów i warsztatów, mających na celu wypracowanie wspólnej strategii dotyczącej opieki nad budowlami obronnymi, ich promocji i adaptacji do współczesnych potrzeb oraz serii wizyt studyjnych w tego typu obiektach, znajdujących się na terenie miasta.

Wykłady, warsztaty i dyskusje panelowe, będące głównym elementem Forum, odbędą się w Muzeum Twierdzy Toruń, oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – doskonałym przykładzie zrewitalizowanego dzieła fortecznego, którego udana adaptacja doczekała się wielu nagród i wyróżnień. Obiekt ten, oprócz pełnienia funkcji muzealnej, przybliżającej historię fortyfikacji, dysponuje też zapleczem konferencyjnym, umożliwiającym organizowanie tego typu przedsięwzięć.

Makieta przedstawiająca fort

Fot. K. Deczyński

Miasto Toruń, z racji swojego ogromnego zasobu obiektów fortecznych, miejskich instytucji promujących fortyfikacje oraz znanej i poważanej kadry naukowo-konserwatorskiej, specjalizującej się w tego typu budowlach, jest doskonałym miejscem do realizacji tak istotnego projektu, jakim jest Forum Miast i Gmin Fortecznych.

Uroczyste rozpoczęcie Forum odbędzie się w czwartek, 21 marca o godzinie 10:00 w toruńskim Forcie IV, przy ul. Chrobrego 86.

Wykłady i warsztaty prowadzone w Muzeum Twierdzy Toruń, rozpoczną się w piątek, 22 marca o godzinie 9:00.

 

____

 

 

 

____