„Dzień u świętych Janów, czyli o czasie w średniowiecznej parafii”. Spotkanie w ramach cyklu „Tajemnice toruńskich historii”

„Dzień u świętych Janów, czyli o czasie w średniowiecznej parafii” to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Tajemnice toruńskich historii”.

Dr Alicja Sumowska (Muzeum Okręgowe w Toruniu) oraz dr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zaprezentują organizację czasu w miejskim kościele parafialnym na przykładzie kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Zapraszamy do  Muzeum Historii Torunia, 20 stycznia 2022 r., o  godz. 17.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rytm życia miejskiej parafii określał przede wszystkim kalendarz kościelny. Wpływał on zarówno na życie mieszczan, wskazując na czas ich pracy i odpoczynku, ale także na organizację całej parafii, nie tylko w wymiarze religijnym. Na rozplanowanie czasu w kościele Świętojańskim w Toruniu oddziaływał tak samo kalendarz najważniejszych świąt chrześcijańskich, jak i lokalny harmonogram nabożeństw czy organizowanych procesji. Życie codzienne parafii miejskiej to także pozornie błahe sprawy, takie jak zakup na czas wosku do przygotowania świec czy zakup winna mszalnego i mąki na hostię. W porządku dnia parafialnej świątyni mieli tym samym udział nie tylko duchowni, ale również świeccy zarządcy zwani witrykami.

 

 

ilustr. Toruń, Kościół Św. Jana, widok od strony południowej
autor nieznany, Toruń, 1861
ze zbiorów MOT