Musejony dla Muzeum Okręgowego w Toruniu!

18 września 2020 w Pałacu w Lubostroniu odbyła się pierwsza gala laureatów konkursu na Kujawsko-Pomorskie Wydarzenie Muzealne Roku – Musejon. Toruńskie Muzeum Okręgowe zdobyło nagrody oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach!

 

Nagrodę główną w kategorii „Wystawa” otrzymała nowa, udostępniona w 2018 roku wystawa stała w Domu Mikołaja Kopernika.

Nagrodę główną w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza” otrzymał wydany w 2018 roku katalog „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII wieku do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu” autorstwa Anny Kroplewskiej-Gajewskiej.

Wyróżnienie w kategorii „Edukacja i Regionalizm” otrzymał projekt „Piernikowe laboratorium” przygotowany i realizowany przez Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Toruńskiego Piernika.

Specjalną statuetkę za całokształt twórczości otrzymał również Marek Rubnikowicz – do niedawna dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Ze względu na obostrzenia sanitarne w uroczystości mogła uczestniczyć ograniczona liczba gości. Muzeum Okręgowe w Toruniu reprezentowały p.o. dyrektora Aleksandra Mierzejewska oraz starsza kustosz Anna Korplewska-Gajewska.

Przypomnijmy, że celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej i regionalnej. Do konkursu mogły być zgłaszane działania przeprowadzone w latach 2018-2019.