XLV Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna jest konkursem o długiej tradycji. Pierwsze eliminacje odbyły się w 1976 roku. Prowadzeniem konkursu do 2004 roku zajmowało się Muzeum Narodowe w Warszawie. Od 2005 roku nad organizacją czuwa Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I i II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.  W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział również uczniowie szkół podstawowych, którzy realizują indywidualny program nauczania.

Eliminacje Olimpiady Artystycznej są trójstopniowe:

– I stopnia – eliminacje szkolne
– II stopnia – eliminacje okręgowe
– III stopnia – eliminacje centralne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Olimpiady Artystycznej: https://olimpiada-artystyczna.pl/

Zadania Komitetu Okręgowego zawarte są w Regulaminie Olimpiady Artystycznej z dnia 31 sierpnia 2020 roku, rozdział 2, punkt 2.5.

 

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Artystycznej w Toruniu
siedziba: Muzeum Okręgowe w Toruniu
przewodnicząca: mgr Aleksandra Mierzejewska

Sekretarz naukowy ds. historii sztuki

mgr Magdalena BIAŁKOWSKA

adres do korespondencji:
Magdalena Białkowska
Dział Edukacji
Muzeum Okręgowe
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń

Kontakt

mgr Magdalena Białkowska
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.30
tel.: (56) 66 05 632
tel.: 693 842 883 (w sprawach pilnych!)
e-mail: kujawskopomorskie.sztuka@olimpiada-artystyczna.pl