Spotkanie z cyklu „Tajemnice toruńskich historii” – Kiedy słowo polskie po raz pierwszy wybrzmiało w Teatrze Miejskim w Toruniu?

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Tajemnice toruńskich historii”. Naszym gościem będzie dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK, a przedmiotem jego wykładu, opartego na nieznanych dotąd lub w sposób szczątkowy wykorzystanych materiałach źródłowych, będzie rekonstrukcja procesu kształtowania się polskiego życia teatralnego w Toruniu w 1920 roku.

Dotarcie do materiałów archiwalnych umożliwiło wypełnienie znaczącej luki badawczej i prezentację pełnej historii Teatru Miejskiego w Toruniu od momentu wkroczenia wojsk polskich do miasta po okresie zaborów (18.01.1920) aż do oficjalnej inauguracji pierwszego polskiego sezonu teatralnego (28.11.1920). W okresie tych 11 miesięcy, w których odbudowywała się polska państwowość w Toruniu, scena Teatru Miejskiego stała się przestrzenią wielu ważnych wydarzeń mających wymiar nie tylko artystyczny, ale także istotne znaczenie dla życia społeczno-politycznego miasta.

Zapraszamy serdecznie do naszego oddziału – Muzeum Historii Torunia!

Termin spotkania: 30 marca 2023 r., godz. 17.00

Wstęp bezpłatny!

Wydarzenie na Facebooku: [LINK TUTAJ]

Plakat wydarzenia: Kiedy słowo polskie po raz pierwszy zabrzmiało w Teatrze Miejskim w Toruniu? prof. UMK Marka Podlasiaka. W plakat komponowana jest dawna pocztówka ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, na której znajduje się Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Proj. Krzysztof Deczyński