Spotkania profilaktyczne przy wystawie pokonkursowej „Jestem wolny – jestem sobą”

Muzeum Okręgowe w Toruniu serdecznie zaprasza na spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży przy wystawie pokonkursowej „Jestem wolny – jestem sobą”, w ramach miejskiego programu przeciwdziałania uzależnieniom.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, a jego celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, walka z wszelkiego rodzaju uzależnieniami, negatywnymi emocjami i promocja atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego.
Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych psychoterapeutów.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Najbliższe spotkania:

17 i 24 listopada br.

Dobre i złe tajemnice – jak reagować na przemoc gdy przekracza się nasze granice z Barbarą Krzemińską dla dzieci w wieku 9-11 lat.

 

Spotkania odbywają się w Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów), ul. Łazienna 16
Prosimy o wcześniejsze zapisy:

Katarzyna Pietrucka, tel. 56 66 05 653
Magda Polanowska, tel. 56 66 05 605

Fot. K. Deczyński