Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Twierdzy Toruń będzie kolejnym oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu. Powstanie w zlokalizowanych obok Dworca Autobusowego Koszarach Bramy Chełmińskiej. Otwarcie Muzeum Twierdzy Toruń zaplanowano na listopad 2020.

Historyczna toruńska twierdza była tworem wielowymiarowym i pozostaje nim również ze współczesnego punktu widzenia jako dziedzictwo, na które składają się liczne pamiątki materialne, w tym przede wszystkim pozostałe po niej budowle, przedmioty i dokumenty, a także wspomnienia związanych z twierdzą wydarzeń po współczesne użytkowanie obiektów twierdzy wraz z jego kulturową otoczką.

Zachowanie w pamięci pozostałości jednej z najlepiej zachowanych warowni w Europie jest podstawowym celem utworzenia Muzeum Twierdzy Toruń w budynku dawnych koszar fortecznych. Jego zadaniem będzie prezentacja historii fortyfikacji od średniowiecza do połowy dwudziestego wieku oraz dzieje jednego z największych garnizonów wojskowych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

W poszczególnych salach wystawowych przedstawione zostaną wszystkie rodzaje dzieł fortecznych występujące w Toruniu – w formie makiet, modeli czy wizualizacji komputerowych. Uzupełnieniem prezentowanych treści będą oryginalne eksponaty, w tym elementy wyposażenia, uzbrojenia oraz umundurowanie żołnierzy z poszczególnych okresów historycznych.

W Muzeum Twierdzy Toruń prezentowana będzie nie tylko historia architektury militarnej, ale też dzieje miasta i okolic, wpływ fortyfikacji na jego rozwój oraz walki prowadzone w oparciu o umocnienia toruńskie.

Ważnym elementem przygotowywanej ekspozycji będzie ukazanie nie tylko samych obiektów i dzieł fortecznych, ale też sposobu ich budowania i wykorzystywania przez załogę twierdzy.

Uzupełnieniem planowanej ekspozycji będzie prezentacja historii najstarszego w Europie poligonu wojskowego ( wiele elementów dawnej infrastruktury poligonowej zachowało się do dnia dzisiejszego i część z nich będzie eksponowana w nowym muzeum) oraz miejsc martyrologii, w tym obozu jenieckiego z lat 1939 – 1945, którego historia jest mało znana.

Ostatnim elementem nowej ekspozycji będzie historia garnizonu toruńskiego z lat 1920 – 1939.. Funkcjonowało w Toruniu w tym okresie czasu ponad 90 jednostek i instytucji wojskowych. Toruń był też największym ośrodkiem szkolnictwa wojskowego w Kraju. Były tutaj szkoły wojskowe wszystkich rodzajów wojsk: lotnictwa, marynarki wojennej i wojsk lądowych.

W Muzeum będzie również miejsce na organizację wystaw czasowych i okolicznościowych oraz zaprezentowanie twierdzy toruńskiej współcześnie – aktualny stan poszczególnych dzieł fortecznych oraz sposób ich wykorzystania.

Tematyka poszczególnych bloków prezentowana będzie w sposób chronologiczny, pozwalający na ukazanie ewolucji fortów toruńskich na przestrzeni dziejów sztuki fortyfikacyjnej. W każdej sali wystawowej (komorze koszar) prezentowane będzie jedno zagadnienie (jeden temat).
Ogólny scenariusz wystawy prezentuje tematykę:

  • rozwój przestrzenny fortyfikacji (ich rdzenia i zewnętrznego pasa umocnień),
  • dzieje Torunia, gdy był on miastem przygranicznym,
  • wpływ twierdzy na miasto,
  • pruskie koncepcje fortyfikowania Torunia,
  • garnizon twierdzy i jego wpływ na życie miasta,
  • codzienność twierdzy,
  • wybitnych dowódców,
  • sprzętu związanego z twierdzą,
  • historię hal balonowych i lotnictwa,

Uzupełnieniem ekspozycji będzie encyklopedia multimedialna w każdej z sal wystawowych.

Aktualności

Dni Otwarte w Muzeum Twierdzy Toruń

Po raz pierwszy dla zwiedzających zostanie udostępnione Muzeum Twierdzy Toruń. 15 sierpnia w godz. 10.00 – 15.00 możliwe będzie zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń  z zewnątrz. Będzie można zajrzeć do : odlewni z widokiem na repliki historycznych armat sali z repliką fortecznego karabinu maszynowego MG 08 sali z makietami obiektów fortecznych sali z manekinami […] więcej

Umowa na wykonanie wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń podpisana

Firma Trias Avi z Warszawy zajmie się wyposażeniem Muzeum Twierdzy Toruń. Całość prac zostanie podzielona na trzy etapy. Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została w dniu 17 marca 2020 r. Jego koszt to 3,7 mln zł. Prace związane z wykonaniem aranżacji stałej w nowym obiekcie muzealnym na mapie Torunia podzielone zostało na trzy etapy. […] więcej

Klatka schodowa w Muzeum Twierdzy Toruń zostanie odtworzona

Od maja br. w budynku Koszar Bramy Chełmińskiej trwają prace remontowo-budowlane mające na celu zaadaptowanie obiektu na cele muzealne. W ich trakcie, w północnym skrzydle budynku odkryto nieuwzględnioną do tej pory w żadnych planach oraz dokumentach klatkę schodową. Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Muzeum Okręgowego w Toruniu, które będzie przyszłym użytkownikiem obiektu zostanie ona odtworzona i udostępniona zwiedzającym. Koszt dodatkowych prac wyniesie około 400 tys. złotych. Otwarcie nowego, siódmego już oddziału […] więcej

Ruszają prace budowlane w Twierdzy Toruń

29 maja 2018 roku została podpisana umowa na roboty budowlane w zlokalizowanym tuż obok Dworca Głównego PKS obiekcie Koszar Bramy Chełmińskiej, które zostanie zaadaptowane na Muzeum Twierdzy Toruń. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka  Sp. z o.o. z  Torunia  wykona prace związane z adaptacją Koszar Bramy Chełmińskiej. Termin wykonania inwestycji przypada na grudzień […] więcej

Powstanie nowy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu!

W zlokalizowanych tuż obok dworca autobusowego Koszarach Bramy Chełmińskiej powstanie nowy oddział Muzeum Okręgowego – Muzeum Twierdzy Toruń. Całkowity koszt inwestycji, której zakończenie planowane jest na kwiecień 2019 roku wyniesie około 22 milionów złotych. Aż 14,3 miliona złotych pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Głównymi założeniami projektu są przede wszystkim remont konserwatorski, przygotowanie wystawy muzealnej oraz adaptacja zarośniętych obecnie terenów wokół fortu dla […] więcej