Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

Od prawie 40 lat Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego wspiera Muzeum Okręgowe w Toruniu, upowszechnia jego zbiory, a także historię i sztukę Torunia. Przez ostatnie trzy dekady zmieniły się polskie placówki muzealne, formy promocji i edukacji, zmienił się także charakter i zakres działalności towarzystwa. Obecnie pomaga ono w przygotowaniu imprez kulturalnych (np. popularnych Nocy w Muzeum), aukcji, odczytów i konferencji. Finansowo i organizacyjnie wspiera edukację muzealną (zajęcia i warsztaty oraz Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”), jak również działalność wystawienniczą Muzeum.

Od kilku lat koordynuje wypożyczenia wystaw, m. in. ekspozycji „Świat toruńskiego piernika” czy „Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku”. Towarzystwo jest inicjatorem druku pocztówek promujących zbiory muzealne, reprintów grafik oraz folderów, materiałów posesyjnych i książek, m. in. katalogu wystawy jubileuszowej „150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861-2011”; „Plastyka Torunia 1920-1939. Konfraternia Artystów w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych”, „Kolekcja Pakoska” czy „Piernikowy Świat”. Na specjalnych spotkaniach z artystami, kolekcjonerami bądź kuratorami wystaw członkowie Towarzystwa mają okazję poznawać bliżej specyfikę pracy i zbiory poszczególnych działów Muzeum, prywatne kolekcje oraz muzealne ekspozycje. Na wycieczkach zgłębiają tajniki polskich muzeów: dworów i zamków, parków etnograficznych, rezerwatów archeologicznych, muzeów diecezjalnych i biograficznych.