Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
Sekretariat
Numer telefonu: 56 660 56 12
Adres e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

Dyrektor:
dr Marek Rubnikowicz
e-mail: mrubnikowicz@muzeum.torun.pl

Wicedyrektor ds. naukowych:
Aleksandra Mierzejewska
tel. 56 660 56 07
e-mail: a.mierzejewska@muzeum.torun.pl

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych:
Agnieszka Tybus-Bugajska
tel. 56 660 56 28
e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl

Dział Organizacyjno-Prawny
Specjalista ds. kadr: Anna Mazurska
56 660 56 22
dop@muzeum.torun.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Mariusz Ruszkiewicz
56 660 56 27
m.ruszkiewicz@muzeum.torun.pl

Dział Promocji
Kierownik: Justyna Nowak
56 660 56 89
dp@muzeum.torun.pl

Dział Edukacji
Kierownik: Justyna Matella
56 660 56 31
de@muzeum.torun.pl

Dział Obsługi
Kierownik: Marzena Kibiłko
56 660 56 41
501 155 305
do@muzeum.torun.pl

Dział Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealnej
Kierownik: dr Maciej Majewski
56 660 56 34
didm@muzeum.torun.pl

Biblioteka Naukowa
Kierownik: dr Maciej Majewski
56 660 56 04
dbn@muzeum.torun.pl

Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia
Kierownik: dr Iwona Markowska
56 660 56 53
dhdmt@muzeum.torun.pl

Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa
Kierownik: Małgorzata Mikulska-Wernerowicz
56 656 70 86
dhtp@muzeum.torun.pl

Dział Archeologii
Kierownik: Leszek Kucharski
56 660 56 56
da@muzeum.torun.pl

Dział Sztuki Polskiej i Europejskiej
Kierownik: Anna Kroplewska-Gajewska
56 660 56 33
dspe@muzeum.torun.pl

Dział Kultur Pozaeuropejskich
Kierownik: dr Magdalena Nierzwicka
56 660 56 02
dkp@muzeum.torun.pl

Dział Dom Mikołaja Kopernika
Kierownik: Michał Kłosiński
56 660 56 08
dmk@muzeum.torun.pl

Dział Historii Twierdzy Toruń
Kierownik: Mirosław Giętkowski
56 660 57 05
dhtt@muzeum.torun.pl

Dział Konserwacji
Kierownik: Alina Targowska
56 660 56 78
dk@muzeum.torun.pl

Dział Techniczny
Kierownik: Zbigniew Robak
56 660 56 50
663 289 998
dt@muzeum.torun.pl

Pracownia Multimedialna
Specjalista: Krzysztof Deczyński
56 660 56 47
k.deczynski@muzeum.torun.pl

Działalność wydawnicza
Justyna Nowak
56 660 56 89
j.nowak@muzeum.torun.pl

Kontakt dla mediów
Hubert Smolarek
56 660 56 98
h.smolarek@muzeum.torun.pl