Programy i Konkursy

 • Olimpiada Artystyczna jest konkursem o długiej tradycji. Pierwsze eliminacje odbyły się w 1976 roku. Prowadzeniem konkursu do 2004 roku zajmowało się Muzeum Narodowe w Warszawie. Od 2005 roku nad organizacją czuwa Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

  Konkurs skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I i II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.  W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział również uczniowie szkół podstawowych, którzy realizują indywidualny program nauczania.

  Eliminacje Olimpiady Artystycznej są trójstopniowe:

  – I stopnia – eliminacje szkolne
  – II stopnia – eliminacje okręgowe
  – III stopnia – eliminacje centralne.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Olimpiady Artystycznej: https://olimpiada-artystyczna.pl/

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Szkół Podstawowych klas 6-8

Informacji o konkursach udziela Dział Edukacji pod numerami tel. (56) 660 56 31 lub (56) 660 56 06 oraz mailowo pod adresem de@muzeum.torun.pl.