Programy i Konkursy

  • Olimpiada Artystyczna, sekcja historia sztuki – konkurs wiedzy o sztuce organizowany od 2004 roku, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej
  • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Szkół Podstawowych klas 6-8

Informacji o konkursach udziela Dział Edukacji pod numerami tel. (56) 660 56 31 lub (56) 660 56 06 oraz mailowo pod adresem de@muzeum.torun.pl.