Konkurs „Zaproś najbliższych do Torunia”

Już na dobre rozpoczęły się wakacje. Większość z nas planuje swój wolny czas oraz pobyt w miejscach ciekawych i lubianych. Jak wskazują przeprowadzone przez Polską Organizację Turystyczną badania ankietowe większość Polaków zdecyduje się w tym roku na organizację wypoczynku wakacyjnego w kraju. Część turystów wybierze jako swoją destynację turystyczną również Toruń. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta skorzystają także z przygotowanej, bogatej oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz pozwolą sobie zaprezentować jeszcze nieodkryte zakątki i miejsca Torunia. Spacery po toruńskiej starówce na pewno zachwycą niejednego turystę, który na tle zabytków i urokliwych miejsc uwieczni swój pobyt na zdjęciach lub nagra krótki pamiątkowy filmik z wakacji.

 

W związku z powyższym Urząd Miasta Torunia ogłasza konkurs pod hasłem „Zaproś najbliższych do Torunia”.

Celem konkursu jest zaproszenie przez osoby które odwiedzą w te wakacje Toruń, członków swoich rodziny, znajomych i przyjaciół do wizyty w naszym mieście i promocji jego  urokliwych zakątków oraz atrakcji. Punktem wyjścia i jednocześnie zaproszeniem będą wykonane przez turystów oraz mieszkańców zdjęcia lub nagrane filmiki.

Wykonane materiały zdjęciowe, fotorelacje czy video, będzie można przesyłać przez całe wakacje to jest do 31 sierpnia br., na dedykowany konkursowi adres e-mail:  zapraszajdotorunia@um.torun.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września br. Wyjątkowe i atrakcyjne nagrody w konkursie ufundowali partnerzy akcji:

– Hotel 1231,

– Hotel Filmar,

– Hotel Meeting,

– Hotel Mercure,

– Copernicus Toruń Hotel,

– Hostel Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży,

– Restauracja i Apartamenty Chleb i Wino,

– Jan Olbracht Browar Staromiejski,

– Centrum Kulturalno Kongresowe Jordanki,

– Plenerowe Centrum Rozrywki- Magiczna Tęcza,

– Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej,

– Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz Staromiejski

– Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej i Grodzisko Toruń,

– Toruńscy Partacze

Wśród nagród znajdują się vouchery pobytowe, vouchery gastronomiczne, usługi przewodnickie czy wejściówki do największych atrakcji turystycznych, w tym na wydarzenia kulturalne do wykorzystania w okresie do września do maja 2021 roku.

Jednym słowem, zaprezentuj Toruń, zaproś najbliższych do naszego miasta i wygraj dla nich oraz dla siebie wspaniałe nagrody.

 

 

Partner

 

Nagroda

 

Hotel 1231

 

voucher na pobyt dla 2 osób ze śniadaniem i parkingiem

 

Hotel Filmar voucher na pobyt dla 2 osób ze śniadaniami (2 doby)
Hotel Meeting voucher na pobyt ze śniadaniem dla 2 osób
Hotel Mercure voucher na pobyt dla 2 osób ze śniadaniem (2 doby)
Copernicus Toruń Hotel voucher na pobyt dla 2 osób ze śniadaniem (2 doby)
Hostel Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży voucher na pobyt dla 2 osób ze śniadaniem
Restauracja i Apartamenty Chleb i Wino voucher na pobyt dla 2 osób ze śniadaniem i na kolację
Jan Olbracht Browar Staromiejski 10x voucher na wycieczkę po browarze z możliwością degustacji piwa z tanka
Centrum Kulturalno Kongresowe Jordanki wejściówki na koncert Anity Lipnickiej dla 2 osób
Plenerowe Centrum Rozrywki- Magiczna Tęcza Rodzinny bilet wstępu 2+2
Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej 4x publikacje promocyjne

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz Staromiejski voucher na zwiedzanie
Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej i Grodzisko Toruń voucher na zwiedzanie Torunia z przewodnikiem- rycerzem
Toruńscy Partacze

 

5 voucherów- wejściówek na warsztat czerpania papieru i kaligrafii,

 

REGULAMIN KONKURSU „ZAPROŚ NAJBLIŻSZYCH DO TORUNIA”

 

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu pn. „ Zaproś najbliższych do Torunia” jest Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 879-000-10-14 oraz numer statystyczny REGON: 871118856.

Założenia Ogólne

 1. Celem konkursu jest zaproszenie krewnych, przyjaciół, znajomych do przyjazdu w czasie letnich wakacji lub na weekendy do Torunia.
 2. Konkurs będzie obejmował 2 kategorie:
 3. zaproszenie w formie fotografii
 4. zaproszenie w formie krótkiegoamatorskiego filmiku (maksymalnie do 1 minuty)
 5. Fotografia, o której mowa w pkt 2 ppkt a powinna zawierać hasło lub inną formę graficzną, która będzie identyfikowała ją z konkursem.W treści filmiku autor powinien uwzględnić hasło: „Zapraszamy do Torunia”.
 6. Prace konkursowe w obu kategoriach powinny zostać wykonane na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu, w taki sposób aby Jury oceniające mogło potwierdzić wyżej wskazaną lokalizację.
 7. Prace konkursowe, które nie spełnią warunku określonego w pkt. 4 będą podlegały odrzuceniu.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i odbędzie się w terminie 30.06 –31.08.2020 r.
 2. Konkurs będzie polegał na zaprezentowaniu zaproszenia do Torunia kierowanego do najbliższych, przyjaciół, znajomych w formie zdjęcia lub krótkiego filmu o maksymalnej długości 1 minuty.
 3. W konkursie wziąć może udział każdy niezależnie od wieku

 Zgłoszenia i ocena

 1. Zdjęcie w formacie jpg lub krótki filmik o długości nieprzekraczającej 1 minuty, o którym mowa w 3 ust. 2 wysyła autor pracy na dedykowany konkursowi adres e-mail: zapraszajdotorunia@um.torun.pl
 2. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikiem konkursu w przypadku przyznania nagrody. W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej i podaniem danych wskazanych w ust. 2 wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora.
 4. Prace w wersji cyfrowej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do08.2020 r. (do godziny15:00).
 5. Dopuszcza się przesłanie filmu lub fotografii w rozmiarze większym niż 10 MB przez witrynę WeTransfer w bezpłatnej formie.
 6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały oceniekonkursowej.
 7. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora.
 8. Jury pod uwagę weźmie pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę przesłanych zdjęć i filmików.
 9. Decyzje Jury sąostateczne i nieodwołalne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Do dnia 14 września 2020 r. nagrodzeni laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową lub telefoniczną o przyznanej nagrodzie.
 2. Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.torun.pl oraz pod adresem: https://www.facebook.com/MiastoTorun.

Nagrody

 1. Jury wyłoni 5 zwycięzców w każdej z kategorii, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez Partnerów akcji tj.:

– Hotel 1231,

– Hotel Filmar,

– Hotel Meeting,

– Hotel Mercure,

– Copernicus Toruń Hotel,

– Hostel Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży,

– Restauracja i Apartamenty Chleb i Wino,

– Jan Olbracht Browar Staromiejski,

– Centrum Kulturalno Kongresowe Jordanki,

– Plenerowe Centrum Rozrywki- Magiczna Tęcza,

– Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej,

– Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz Staromiejski

– Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej i Grodzisko Toruń,

– Toruńscy Partacze

oraz atrakcyjne zestawy gier i gadżetów miejskich, na które składa się m.in. gra Monopoly – edycja Toruń.

 1. Nagrody zostaną przekazane drogą odbioru osobistego lub drogą pocztową, gdzie termin i sposób ich odbioru laureaci ustalą z Organizatorem telefonicznie lub drogą mailową.

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są wskazane dane osobowe jest: Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, NIP 879-000-10-14.

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@um.torun.pl
 3. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.torun.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: iod@um.torun.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu promocji konkursu i jego wyników na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia oraz FB „Mój Toruń”, prowadzenia statystyk liczby zgłoszeń osób biorących udział w Konkursie, monitorowania zasięgu konkursu.

2) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw).

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/podmioty biorące udział w przeprowadzeniu konkursu:

1) operatorzy systemów informatycznych;

2) pracownicy Urzędu Miasta Torunia nadzorujący prawidłowy przebieg Konkursu;

3) członkowie Jury Konkursowego;

4) podmioty archiwizujące dokumenty.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie wywołujące skutki prawne.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu określony niniejszym regulaminem, a po tym czasie przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). Dane osobowe będą również przetwarzane w celach analitycznych, archiwalnych oraz statystycznych do czasu osiągnięcia celu przez Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.
 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. PRAWO DO SPRZECIWU – w przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w oparciu o usprawiedliwiony interes Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli osoby, których dane dotyczą wniosą sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą mają prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego ich danych osobowych, gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się osoby, których dane dotyczą znalazły lub (2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osoby, których dane dotyczą mogą wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail iod@um.torun.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w udziału w Konkursie. Niepodanie niezbędnych danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2 skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie na stronie www.torun.pl .