Wystawa uczestników XLI Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

XLI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”
Termin: 10 września – 27 października
Miejsce: Ratusz Staromiejski (Sala Wystaw Czasowych, II piętro)
Kurator: Maria Magdalena Gessek

Głównym celem projektu jest uwrażliwianie młodych artystów na skarby dziedzictwa kulturowego – eksponaty muzealne, zabytkowe budynki, dzieła sztuki – oraz zachęcanie do rozwijania talentów artystycznych i wyrażania własnych przeżyć poprzez aktywność twórczą.

Na finał XLI Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” do Torunia przysyłano prace z różnorodnych ośrodków w Polsce: z muzeów, szkół, domów kultury, ognisk artystycznych, ośrodków wychowawczych. Równocześnie napłynęły prace z różnych stron świata. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki 8 lipca wyłonili 183 najlepsze dzieła, które zostały udostępnione na wystawie w Ratuszu Staromiejskim. Jury wskazało także 19 laureatów oraz 6 nagród specjalnych. W tym roku dodatkowe nagrody zostaną wybrane w plebiscycie publiczności podczas trwania wystawy konkursowej. Od 10 września do 6 października będzie można głosować na ekspozycji bądź drogą internetową. Na stronie Muzeum www.muzeum.torun.pl. udostępniono galerię dzieł znajdujących się na wystawie w Ratuszu. Wyłonione zostaną nagrody publiczności w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnościami (do 25 roku życia).

Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w Sali Wystaw Czasowych na II piętrze Ratusza Staromiejskiego w terminie od 10 września do 27 października 2019 r.

 

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA W ANKIECIE INTERNETOWEJ!

41st International Fine Arts Meeting for Children and Youth “My Adventure in the Museum”. We invite you to vote for the audience award! Prizes has been selected in the following age categories: 5-6 years, 7-9 years, 10-12 years, 13-15 years, 16-18 years and the category of people with intellectual disability. In each group, you can vote for one work only.

LINK