Spis prac zakwalifikowanych na wystawę i do plebiscytu publiczności XL edycji „Moja Przygoda w Muzeum”

XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci I Młodzieży

Moja Przygoda w Muzeum”

 

40th International Fine Arts Meeting for Children and Youth “My Adventure in the Museum”

 

Na finał XL edycji Spotkań, do Torunia, przysłanych zostało 1484 prac z Polski, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowenii, Turcji, Chin (Hong-Kong).

Jury wybrało 167 prac na wystawę pokonkursową, która zostanie udostępniona 14 września 2018 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu w budynku Ratusza Staromiejskiego.

Spośród prac wyłoniono dwie Nagrody Prezydenta Miasta Torunia, Nagrodę Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, Nagrodę Towarzystwa Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz Nagrodę dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Zgodnie z nowym regulaminem podczas trwania wystawy konkursowej odbędzie się plebiscyt publiczności. Głosować będzie można na ekspozycji muzealnej w Toruniu oraz internetowo. W taki sposób zostaną wyłonione nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną. 14 września, równocześnie z otwarciem wystawy, zostaną udostępnione w Internecie na stronie www.muzeum.torun.pl wszystkie prace znajdujące się na ekspozycji. Plebiscyt będzie trwał od 14 września do 14 października.

 

 

A total of 1484 works from Poland, China, Belarus, Latvia, Turkey, Slovenia, Estonia, and Ukraine were sent in to Toruń for the finale of the 40th International Fine Arts Meeting for Children and Youth “My Adventure in the Museum”.

The jury selected 167 works for the post-competition exhibition, which will be opened on 14 September 2018 at the District Museum in Toruń in the Old Town Hall building.

Amongst the finalists of the competition there were given: Two Awards of the President of Toruń, the Award of the Society of Friends of the District Museum in Toruń and the Award of the Director of the District Museum in Toruń. Traditionally there was also the Award for an Institution for creation of innovative artistic solutions and excellent achievements in children and youth cultural education.

According to the new regulations, an audience’s plebiscite will take place during the exhibition. Voting will be possible at the museum exhibition in Toruń and online. Prizes will be given in the following age categories: 5-6 years, 7-9 years, 10-12 years, 13-15 years, 16-18 years, and in the category of people with intellectual disability. On September 14, simultaneously with the opening of the exhibition, all of the works will be made available for viewing on the Internet website www.muzeum.torun.pl. The poll will run from 14 September to 14 October 2018.

 

 

Spis prac zakwalifikowanych na wystawę i do plebiscytu publiczności/ List of works qualified for the exhibition and to the plebiscite of the audience

 

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56

33-300 Nowy Sącz

 1. Aleksandra Szmyd, l. 4, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Nikifora”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 2. Alicja Filipek, l. 6, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 3. Natalia Szmit, l. 7, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Agata Rolka
 4. Amelia Cilcic, l. 8, Nowy Sącz, „Autoportret Ritter”, op. Agata Rolka
 5. Zuzanna Wrzeszcz, l. 8, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Nikifora”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 6. Klara Borkowska, l. 9, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Stanisława Szafrana”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 7. Justyna Ptak, l. 9, Kamionka Wielka, „Inspiracja twórczością Marii Ritter – Ptaki”, op. Irena Majka
 8. Kalina Rosiek, l. 10, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Edmunda Cieczkiewcza”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 9. Maksymilian Szewczyk, l. 11, Nowy Sącz, „Inspiracja ekspozycją Domu Gotyckiego – Święty Jerzy”, op. Magdalena Chadaj
 10. Iwona Hajduga, l. 11, Ptaszkowa, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Marta Janas
 11. Klaudia Kościółek, l. 11, Kamionka Wielka, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Irena Majka
 12. Nikola Ptak, l. 12, Kamionka Wielka, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Irena Majka
 13. Julia Kramarczuk, l. 12, Ptaszkowa, „Żyd”, op. Marta Janas
 14. Paweł Kurzępa, l. 14, Nowy Sącz „Organizm ludzki w abstrakcji”, op. Kinga Trojnarska, Anna Kowacz
 15. Julia Rolka, l. 14, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Agata Rolka
 16. Katarzyna Opoka, l. 15, Przysietnica, „Inspirowane ekspozycją Domu Gotyckiego”, op. Elżbieta Kosiba
 17. Julia Kudlik, l. 15, Nowy Sącz, „Miniatury według Marii Ritter”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 18. Kinga Strytyńska, l. 15, Ptaszkowa, „Inspiracja twórczością Marii Ritter”, op. Marta Janas
 19. Magdalena Horowska, l. 15, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Bolesława Barbackiego”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 20. Szymon Rolka, l. 17, Nowy Sącz, „Inspiracja SPE”, op. Agata Rolka
 21. Jarogniew Barciszewski-Kozioł, l. 18, Nowy Sącz, „Inspiracja twórczością Edmunda Cieczkiewicza”, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł
 22. Tadeusz Piekielny, l. 25, Nowy Sącz, „Anioł w Muzeum”, op. Tadeusz Szabla
 23. Maria Kliś, l. 30, Nowy Sącz, „Inspiracja ekspozycją SPE”, op. Kinga Kazana
 24. Wojciech Jurkowski, l. 31, Nowy Sącz, „W Skansenie”, op. Mirosław Kruk

 

Izba Historii Skierniewic

ul. Floriana 4

96-100 Skierniewice

 1. Rafał Antos, l. 23, Skierniewice,  „Byki z Lascaux”, op. Dariusz Zdrojewski
 2. Piotr Traczyk, l. 23, Skierniewice, „Cezanne/Witkowski”, op. Dariusz Zdrojewski
 3. Mateusz Połeć, l. 23, Skierniewice, „Cezanne/Witkowski”, op. Dariusz Zdrojewski
 4. Mateusz Połeć, l. 23, Skierniewice, „Gauguin/Witkowski”, op. Dariusz Zdrojewski
 5. Mateusz Połeć, l. 23, Skierniewice, „Gauguin – portret Ślewińskiego w stylu Konarskiego”, op. Dariusz Zdrojewski

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

87-207 Dębowa Łąka

 1. Adrian Tokarski, l. 21, Małe Pułkowo, Wojciech Przystalski, l. 17, Niedźwiedź, „Toruń – Życie nad Wisłą”, op. Anna Jagiełło, Barbara Belcarska
 2. Adrian Tokarski, l. 21, Kinga Pawłowska, l. 16, Wojciech Przystalski, l. 16, Magdalena Łuczak, l. 17, Dominika Zabiegła, l. 16, Patrycja Pawlicka, l. 19, „Przyroda nad Wisłą”, op. Anna Jagiełło, Barbara Belcarska

 

Młodzieżowy Dom Kultury Pracownia Plastyczna „Creatio”

ul. Broniewskiego 23

44-217 Rybnik

 1. Zuzanna Kauch, l. 9, Rybnik, „Inspiracja twórczością Klimta”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 2. Grupa I, l. 9-17, Rybnik, „Inspiracja twórczością Bruegela zabawa ze sztuką”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 3. Wiktoria Tomczyk, l. 12, Rybnik, „Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 4. Paulina Janik, l. 14, Rybnik, „Smutek frasobliwego”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 5. Mateusz Rosa, l. 14, Rybnik, „Drewniane świątki ludowe”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 6. Maria Medalion, l. 15, Rybnik. „Dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 7. Paulina Kaziród, l. 15, Rybnik, „Interpretacja portretu Pareńskiej Wyspiańskiego”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 8. Wiktoria Sabat, l. 18, Rybnik, „Inspiracja twórczością Magdaleny Abakanowicz”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 9. Julia Szreder, l. 18, Rybnik, „Interpretacja  Fleisty Edouarda Maneta”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 10. Wiktoria Sabat, l. 18, Rybnik, „Czar i mistyka gotyckich katedr”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka
 11. Grupa IV, l. 18, Rybnik, „Inspiracja twórczością Boscha – zabawa ze sztuką”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołudzka

 

Rydzyński Ośrodek Kultury

Rynek 7

64-130 Rydzyna

 1. Zofia Sokołowska, l. 7, Rydzyna, „Anioł”, op. Jerzy Kopras
 2. Antoni Strakulski, l. 9, Rydzyna, „Toruń”, op. Jerzy Kopras
 3. Aleksandra Kubiak, l. 10, Rydzyna, „Dawna muzyka”, op. Jerzy Kopras
 4. Martyna Jurek, l. 11, Rydzyna, „Zamek – Muzeum w Rydzynie”, op. Jerzy Kopras
 5. Dawid Skiba, l. 11, Rydzyna, „Wrocławski Ratusz”, op. Jerzy Kopras
 6. Maja Marcinkowska, l. 12, Rydzyna, „W Muzeum Wojska Polskiego”, op. Jerzy Kopras
 7. Olga Szwarczyńska, l. 13, Rydzyna, „Martwa natura”, op. Jerzy Kopras
 8. Julia Smoła, l. 13, Rydzyna, „Madonna”, op. Jerzy Kopras
 9. Sara Jamrożek, l. 14, Rydzyna, „Gotycka Madonna”, op. Jerzy Kopras
 10. Sara Jamrożek, l. 14, Rydzyna, „Wrażenie po wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej”, op. Jerzy Kopras
 11. Aleksandra Serwicka, l. 17, Rydzyna, „Święty z ikony”, op. Jerzy Kopras

 

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

 1. Julia Furmanek , l. 6, Biłgoraj, „Martwa natura”, op. Anna Świca
 2. Julia Furmanek, l. 6, Biłgoraj, „Muzeum Zabawek”, op. Anna Świca
 3. Lilianna Obszyńska, l. 6, Biłgoraj, „Strój biłgorajski”, op. Anna Świca
 4. Dominika Kudzia, l. 7, Biłgoraj, „Kapliczka”, op. Anna Świca
 5. Emilia Stós, l. 8, Biłgoraj, „Toruńskie kamieniczki”, op. Anna Świca
 6. Milena Myszak, Biłgoraj, l. 8, „Zamek”, op. Anna Świca
 7. Alicja Flor, l. 10, „Szopka krakowska”, op. op. Anna Świca
 8. Kamila Różańska, l. 10, „W Toruniu”, op. Anna Świca
 9. Emilia Kapka, l. 12, „Cerkiew”, op. Anna Świca
 10. Martyna Kniaziowska, l. 14, Biłgoraj, „Cerkiew Radrużu”, op. Anna Świca
 11. Alicja Portka, l. 15, Biłgoraj, „Włoskie miasteczko – Gubbio”, op. Anna Świca
 12. Ewa Król, l. 15, Biłgoraj, „Kościół na wodzie w Zwierzyńcu”, op. Anna Świca
 13. Magda Czop, l.16, Biłgoraj, „Klasztor w Radecznicy”, op. Anna Świca
 14. Bartosz Łubiarz, l. 17, „Przydrożna kapliczka”, op. Anna Świca
 15. Julia Kudełka, l. 17, Biłgoraj, „Babie lato”, op. Anna Świca
 16. Aleksandra Farion, l. 18, „W Wilanowie”, op. Anna Świca

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

ul. Grodzka 11

20-112 Lublin

 1. Szymon Gardziel, l. 10, „Pablo Picasso w Muzeum na Zamku”, op. Iwonna Jedlińska
 2. Marta Szymczyk, l. 15, Lublin, „Droga do Muzeum”, op. Iwonna Jedlińska
 3. Olga Piróg, l. 15, Lublin, „Rozkwit Muzeum Lubelskiego”, op. Iwonna Jedlińska
 4. Karolina Mirosław vel Matysiak, l. 17, Lublin, „Ku czci niepodległości”, op. Iwonna Jedlińska
 5. Joanna Postępska, l. 17, Lublin, „Druga twarz Starówki Lubelskiej”, op. Iwonna Jedlińska

 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

ul. J. Piłsudskiego 19

38-400 Krosno

 1. Amelia Węgrzynek, l. 6, Krosno, „Muzeum Rzemiosła – tkactwo”, op. Urszula Marchewka
 2. Anna Janik, l. 16, Korczyna, „Dzieci pod drogowskazem o zachodzie słońca”, op. Edyta Gonet

 

Gimnazjum w Mońkach

ul. Leśna 3

19-100 Mońki

 1. Elwira Omielan, l. 15, Mońki, „Ikona z Supraśla”, op. Aldona Karwowska

 

Muzeum Historii Przemysłu

ul. Kościelna 1

62-860 Opatówek

 1. Adam Militowski, l. 12, Brzeziny, „Muzeum Rybołówstwa – Hel”, op. Marta Filipczak
 2. Kacper Bill, l. 12, Brzeziny, „Jurapark w Krasiejowie”, op. Marta Filipczak
 3. Katarzyna Bąkowska, l. 14, Opatówek, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Joanna Litwin

 

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

ul. Brama Wybrańców 1

43-200 Pszczyna

 1. Dominika Sajdak, l. 6, Pszczyna, „Księżna Daisy w herbaciarni”, op. Beata Górska
 2. Igor Kopeć, l. 7, Goczałkowice-Zdrój,  „Zbrojownia zamku w Pszczynie”, op. Elżbieta Beczała
 3. Bartłomiej Skipioł, l. 7, Goczałkowice-Zdrój, „Zbrojownia”, op. Elżbieta Beczała
 4. Angelika Klos, l. 8, Radostowice,  „Herbaciana wysepka”, op. Michalina Chwastek
 5. Patryk Dzida, l. 8, Rudołtowice, „Zaczarowany pałac”, op. Bożena Ananicz
 6. Dominik Chabierski, l. 9, Rudołtowice, „Strażnik zamku”, op. Bożena Ananicz
 7.             Natalia Urzoń, l. 15, Radostowice, „Rys zamku”, op. Michalina Chwastek

 

 

Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego

ul. Warszawska 11

21-500 Biała Podlaska

 1. Adam Piekarski, l. 14, Biała Podlaska, „Ostatnia wieczerza XXI w.”, op. Małgorzata Piekarska

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

ul. Piotra Skargi 52

84-300 Lębork

 1. Dagmara Krzyżanowska, l. 14, Lębork, „ Magia Kaszub. Stanisława Neubauer”, op. Ferdynanda Byczuk
 2. Daria Szczypior, l. 14, Lębork, „Portret Mnicha. Aleksander Kotsis”, op. Ferdynanda Byczuk
 3. Dominika Kobiela, l. 15, Lębork, „Panorama Zamku Krzyżackiego w Malborku”, op. Ferdynanda Byczuk
 4. Oliwia Segen, l. 14, Lębork, „Port II. Kazimierz Ostrowski”, op. Ferdynanda Byczuk

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Aleje Marcinkowskiego 9

60-101 Poznań

 1. Karol Nowacki, Kasia Rydzik, Poznań, l. 5, „Transport obrazów z Poznania do Krakowa”, op. Maria Pawłowska
 2. Bogumiła Słomian, l. 6, Poznań, „Trzy głowy w koronach”, op. Zofia Jakubowska
 3. Hanna Grabowska, l. 6, Koziegłowy, „Tęcza – spotkanie”, op. Anna Suczkowska
 4. Jeremi Mamica, l. 8, Poznań, „Totem”, op. Anna Szyszka
 5. Magdalena Stępniak, l.12, Poznań, „Buty według van Gogha”, op. Anna Szyszka
 6. Katarzyna Michalska, l. 14, Poznań, „Pomost wspomnień”, op. Izabela Pilecka-Lasik
 7. Patrycja Majorowska, l. 15, Poznań, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Patrycja Zboralska-Staszak
 8. Jakub Jankowiak, l. 15, Murowana Goślina, „Nowe wcielenie”, op. Beata Springer
 9. Patrycja Ratajszczak, Marta Rychły, Bruno Hofman, l. 15, Poznań, „Esencja sztuki”, op. Anna Rakowska-Kęska
 10. Anna Maciejewska, l. 13, „Moje wschody i zachody słońca”, op. Maria Pawłowska

 

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

ul. Podmurna 15

89-600 Chojnice

 1. Dominika Laska, l. 14, Chojnice, „Kosz z owocami”, op. Justyna Barwina

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

 1. Gabriela Koźlakiewicz, l. 8, Mława, „Moja przygoda w Muzeum”
 2. Aniela Jankowska, l. 10, Stare Gralewo, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Bożena Sulkowska
 3. Ida Maria Bral, l. 12, Mława, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Anna Pietruś – Bral
 4. Amelia Wiśniewska, l. 14, Mochowo, „Skansen Sierpc – chata”
 5. Joanna Willenberg, l. 15, Mława, „Moja przygoda w Muzeum“”

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II

ul. Spółdzielcza 15

21-530 Piszczac

 1. Martyna Błaszczyk, l. 15, Piszczac, „OP ART – Moja przygoda w Muzeum”, op. Renata Owczaruk

 

Osiedlowy Dom Kultury – OKRĄGLAK (821-825)

i Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” (826-827)

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28A

22-400 Zamość

 1. Julia Burda, l. 10, Zamość, „Wrocław”, op. Maria Śliczniak
 2. Anna Jabłońska, l. 10, Zamość, „Toruń”, op. Maria Śliczniak
 3. Magdalena Borowiec, l. 11, Zamość, „Historia stołu szwedzkiego”, op. Maria Śliczniak
 4. Alicja Łaszkiewicz, l. 13, Zamość, „Zamość”, op. Maria Śliczniak

 

Szkoła Podstawowa nr 30 im. K.K. Wielkiego

ul. Nałkowskich 110

20-470 Lublin

 1. Bartosz Kocaj, l. 12, Lublin, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Katarzyna Stanuch

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Ulan -Majorat 53

21-307 Ulan –Majorat

 1. Aleksandra Iwaszko, l. 11, Ulan-Majorat, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Danuta Przysiadka

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”

ul. Cegłowska 39

01-809 Warszawa

 1. Piotr Chmielarz, l. 9, Warszawa, „Moja przygoda w Muzeum”, op. Dariusz Zaraś

 

Klub Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Sobieskiego 4b

41-800 Zabrze

 1. Wojciech Kopczyński, l. 6, Zabrze, „Wspomnienie z pobytu na wystawie – Koń Trojański”, op. Katarzyna Cupiał
 2. Iga Gonera, l. 7, Zabrze, „Inspiracja obrazem Van Gogha”, op. Ewelina Kabaczyńska
 3. Wiktoria Jedzina, l. 7, Zabrze, „Na podstawie obrazu Aleksandra Gierymskiego”, op. Katarzyna Cupiał
 4. Gaja Janicka, l. 7, Zabrze, „Na podstawie obrazu Kuchenny stółPaula Cezanne’a”, op. Katarzyna Cupiał
 5. Julia Kałamaga, l. 11, Zabrze, „Mój lajkoniku laj laj”, op. Ewelina Kabaczyńska

 

Grupa Artystyczna Tęcza – Cieszyn

ul. Wyższa Brama 10

43-400 Cieszyn

 1. Wiktoria Kiełbasa, l. 6, Cieszyn, „Miasto”, op. Katarzyna Poślednicka
 2. Lena Koczoń, l. 10, Cieszyn, „Martwa natura”, op. Katarzyna Poślednicka

 

Centrum Działań Plastycznych – Akademia przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego 139

86-100 Świecie

 1. Julia Piechna, l. 12, Świecie, „Widok na Biskupin”, op. Hanna Kawecka

 

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

ul. Karola Dittricha 1

96-300 Żyrardów

 1. Kaja Stronias, l. 11, Żyrardów, „Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi – Blokowisko”, op. Dorota Misiak
 2. Martyna Wacławek, l. 12, Żyrardów, „Matka Boska Częstochowska”, op. Dorota Misiak

 

Szkoła Podstawowa nr 12 (z oddziałami integracyjnymi)

ul. Kcyńska 49

85-304 Bydgoszcz

 1. Matylda Kochańska, l. 10, Bydgoszcz, „Strumień”, op. Jolanta Kotlarek

 

Klub Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Sobieskiego 4b

41-800 Zabrze

 1. Jagoda Kołodziej, l. 10, Zabrze, „Spacer starówką – Wrocław”, op. Katarzyna Cupiał

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego

ul. Wysockiego 6

17-100 Bielsk Podlaski

 1. Dominika Tymińska, l. 12, „Muzeum Ikon. Supraśl”, op. Daniel Gromacki

 

Gryfiński Dom Kultury

ul. Bolesława Chrobrego 48

74-100 Gryfino

 1. Aleksandra Gorczyca, l. 5, Gryfino, „Przechadzka”, op. Małgorzata Rogan
 2. Nina Stankiewicz, l. 5, Gryfino, „Szczęcie”, op. Małgorzata Rogan
 3. Julia Świeboda, l. 6, Gryfino, „Spacer”, op. Małgorzata Rogan
 4. Adrianna Zagórska, l. 7, Gryfino, „Na gałęzi”, op. Małgorzata Rogan
 5. Julia Dul, l. 8, Gryfino, „Spojrzenie”, op. Małgorzata Rogan
 6. Nela Mleczek, l. 9, Gryfino, „Bukiet”, op. Małgorzata Rogan
 7. Wiktoria Tyszkiewicz, l. 12, „Spotkanie”, op. Małgorzata Rogan

 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

ul. Tumska 9a

09-402 Płock

 1. Alicja Raciniewska, l. 5, Płock, „Wiosna w skansenie”, op. Anna Liśkiewicz
 2. Zuzanna Korytkowska, l. 9, Płock, „Wielkanoc w skansenie”, op. Anna Liśkiewicz

 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

ul. Fryderyka Chopina 34

83-000 Pruszcz Gdański

 1. Maria Ratajczak, l. 8, „Orzeł na Faktorii”, op. Monika Mróz – Madejska

 

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego

ul. Kazimierza Wielkiego 65b

66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Nela Jaroszyńska, l. 8, Gorzów Wielkopolski, „Dawni ludzie pisali listy”, op. Lech Jakubowski
 2. Weronika Grzybiak, l. 9, Gorzów Wielkopolski, „Średniowieczna ceramika”, op. Lech Jakubowski

 

Dom Kultury „Praga”

ul. B. Sawinkowa 33

03-474 Warszawa

 1. Bruno Dzięgiel, l. 5, Warszawa, „Wrażenia po oglądaniu obrazu Józefa Chełmońskiego Bociany”, op. Beata Mikulik-Bihałowicz
 2. Amelia Pawelec, l. 6, Warszawa, „Moja wizja obrazu Babie lato Józefa Chełmońskiego”, op. Beata Mikulik-Bihałowicz

 

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wołyńska 1

22-100 Chełm

 1. Hanna Derkacz, l. 6, Chełm, „Sowa Puchacz”, op. Grażyna Stasiuk

 

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

ul. Narutowicza 1

97-500  Radomsko

 1. Maja Kowalczyk, l. 6, Radomsko, „Tradycje wielkanocne w Muzeum”, op. Danuta Choróbska

 

Zespół Szkół Plastycznych

ul. Kosmonautów 8

41-303 Dąbrowa Górnicza

 1. Beata Świątkowska, l. 17, Dąbrowa Górnicza, „Dziewczynka z lalką – inspiracja obrazem Marcina Samlickiego”, op. Grażyna Bieniasz, Wioletta Kulesa

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego

ul. Główna 2

96-325 Radziejowice

 1. Natalia Czarnecka, l. 11, Radziejowice, „Kaczka – inspiracja pracami Józefa Wilkonia”, op. Katarzyna Kordyasz – Stolarska

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Cecylii 30

47-400 Racibórz

 1. Tomasz Placzek, l. 12, Racibórz, „Maska afrykańska”, op. Ewa Wawoczny

 

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 20

34-400 Nowy Targ

 1. Judyta Wawrzon, l. 7, Nowy Targ, „Muzeum Ikon – Sanok”, op. Maria Mrożek
 2. Maria Kowalska, l. 14, Nowy Targ, „Muzeum w Sanoku’, op. Maria Mrożek

 

Pracownia Twórcza BĘ2020

ul. Leśna 56

34-113 Bęczyn

 1. Emilia Jastrzębska, l. 11, Bęczyn, „Paczłork Polski” – praca inspirowana ekspozycją strojów ludowych (Muzeum Etnograficzne w Krakowie), op. Anna Kowal

 

Muzeum Powiatowe

ul. Biskupa Jarosława 11

48-300 Nysa

 1. Maja Kostruch, l. 6, Nysa, „Tęcza obrazowa”, op. Adriana Zalewska – Wąsowicz

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

ul. Krakowska 28

43-150 Bieruń

 1. Angelika Manzel, Kamila Wasilewska, Liliana Jędrusik, l. 15, Bieruń, „Taniec flamingów”, op. Adam Śleziona

 

School Of Creativity

Unit 519-520, 5/F 1 Hung To Road

Ngau Tau Kok, Kowloon, Hong Kong

China

 1. Qiao Yi Liu, l. 6, “A Evening with frogs”, op. Stephanie Yip
 2. Wing Chi Vinci Chan, l. 8, “Colossal fossil”, op. Stephanie Yip
 3. Hoi Yin Siu, l. 18, Starry night”, op. Stephanie Yip

 

Białoruski Związek Mistrzów Sztuki Ludowej

220086 Minsk, vul. Kalinouskaha, 12

Belarus

 1. Milava Baburyna, l. 12, „Ręcznik z różami z kolekcji Muzeum w Belsku Podlaskim”, „Ręcznik z inicjałami z kolekcji Muzeum w Belsku Podlaskim”, „ręcznik z ptakami z kolekcji Muzeum w Belsku Podlaskim, op. Volha Baburyna

 

Tallinna Vanalinna kunstikeskus

Vana-Viru 3

Tallinn 10111

Estonia

 1. Polina Kozel, l. 10, “The Astronomical Museum”, op. Helga Laik
 2. Angelina Kasepalu, l. 10, “In the Tretyakov Gallery”, op. Galina Preobrazenskaja
 3. Ksenia Fedorova, l. 12, “The Louvre”, op. Marina Vrublevskaja

 

OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjeskem

Krvavška cesta 4

4207 Cerklje na Gorenjskem

Slovenija

 1. Filip Kustec, l. 12, „From the exhibition of old farm chest in the Ethnographic Muzeum Ljubljana”, op. Maja Zajc Sobočan
 2. Ema-Tereża Pulko, l. 10, “From the exhibition of beehive panel in the Ethnographic Museum Ljubljanie”, op. Maja Zajc Sobočan
 3. Materž Jenko, l. 12, “From the exhibition of old farm chest in the Etnographic Muzeum Ljubljana”, op. Maja Zajc Soboča

 

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia / The Awards of the President of Toruń

 1. Justyna Korneluk, l. 16, Zamość, „Toruń”, op. Maria Śliczniak
 2. Patrycja Hassek, l. 7, Grębocin, „Katedra śś. Janów w Toruniu”, op. Urszula Gajtkowska

 

Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu / The Awards of The Society of the District Museum’s Friends in Toruń

 1. Hanna Wróblewska, l. 18, Rybnik, „Impresja na temat Damy z łasiczką”, op. Aldona Kaczmarczyk – Kołucka

 

Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu /The Award of the Director of the District Museum in Toruń

 1. Agnieszka Tomyślak, Nowy Sącz, l. 24, „Szewc i Zielarka”, op. Magdalena Chadaj

 

Nagroda dla Instytucji za kreacje nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

opiekun plastyczny: Anna Świca