Dyrektor Rubnikowicz wybrany Przewodniczącym Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

24 kwietnia br. podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu Jarosław Sellin wręczył akty powołania członkom nowej kadencji na lata 2018-2021Przewodniczącym Rady wybrany został dr Marek Rubnikowicz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu  

Przypomnijmy, że do głównych obowiązków Rady należą kwestie zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie polskiego muzealnictwa oraz Miejsc Pamięci Narodowej. W jej skład wchodzi łącznie 21 członków, z których 10 wskazuje minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zaś 11 wybiera się podczas tajnego głosowania spośród przedstawicieli instytucji wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Wszyscy kandydaci muszą wyróżniać się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka Rady.

W skład Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej powołanej na lata 2018-2021 wchodzą:

 1. dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
 2. Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
 3. Janusz Cygański – Kierownik Oddziału Muzeum – Zamku w Kwidzynie, Muzeum Zamkowe w Malborku
 4. dr Robert Domżał – Kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 5. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie -Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej
 6. Anna Fic-Lazor – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 7. Jarosław Gałęza – Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 8. Alicja Knast – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach
 9. dr hab. Robert Kotowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
 10. dr Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie
 11. dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie
 12. Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 13. Edyta Plichta – Główny Inwentaryzator Muzeum Sztuki w Łodzi
 14. dr Violetta Rezler – Wasielewska – Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 15. dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
 16. Andrzej Szpunar – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie
 17. dr hab. Maciej Szymczyk – Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach –Zdroju
 18. Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie
 19. dr hab. Janusz Trupinda – Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 20. dr hab. Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 21. Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie.