Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu wybrany do Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

12 grudnia 2017 roku podczas VII zjazdu muzeów rejestrowanych, odbywającego się w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dokonano wyboru 11 kandydatów na członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję w latach 2018 – 2021.

W wyniku tajnego głosowania przedstawicieli wszystkich 124. muzeów wpisanych do rejestru, na członka Rady wybrany został dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marek Rubnikowicz, który jest członkiem Rady także w obecnie trwającej kadencji.

Przypomnijmy, że do głównych obowiązków Rady należą kwestie zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie polskiego muzealnictwa oraz Miejsc Pamięci Narodowej. W jej skład wchodzi łącznie 21 członków, z których 10 wskazuje minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zaś 11 wybiera się podczas tajnego głosowania spośród przedstawicieli instytucji wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Wszyscy kandydaci muszą wyróżniać się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka Rady.

Wybrani członkowie Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na kadencję w latach 2018 – 2021: Michał Niezabitowski, Jarosław Gałęza, Wit Karol Wojtowicz, Anna Fic – Lazor, dr Marek Rubnikowicz, dr Robert Domżał, prof. dr hab. Maciej Szymczyk, Edyta Plichta, Janusz Cygański, Andrzej Szpunar, Jerzy Brzozowski.

Zdjęcia pochodzą ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.