logo_top.png
sklep.png
Ceny biletów
07.03.2019 Administrator

Poniżej (na poszczególnych podstronach) znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat cen biletów do wszystkich naszych oddziałówRatusza Staromiejskiego, Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika oraz Muzeum Toruńskiego Piernika.

W Muzeum Okręgowym obowiązują dwa rodzaje biletów – normalny oraz ulgowy. W każdą środę wstęp na wystawy stałe w Ratuszu Staromiejskim, Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą i Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika jest bezpłatny.

Wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim, Wieżę Ratuszową, interaktywne wystawy warsztatowe w Muzeum Toruńskiego Piernika, kino4D w Domu Mikołaja Kopernika pokaz w technice 3D „Księga Toruń” oraz pokazy, zajęcia i warsztaty jest płatny zgodnie z obowiązującymi opłatami za bilety wstępu do poszczególnych obiektów we wszystkie dni pracy Muzeum.

Wszystkim zainteresowanym polecamy również zapoznać się z ofertą specjalną. Znajdą tam Państwo m.in. karnety, bilety łączone i wiele innych korzystnych finansowo propozycji.

 Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

b) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

c) emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami

d) osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, albo „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

e) posiadaczom toruńskiej Karty Dużej Rodziny (na wstawy stałe w Ratuszu Staromiejskim, Domu Mikołaja Kopernika, Kamienicy pod Gwiazdą oraz ekspozycje i warsztaty w Muzeum Toruńskiego Piernika)

f) posiadaczom Unijnego Paszportu Turystycznego (na wystawy stałe w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów i w Kamienicy pod Gwiazdą, pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń” oraz ekspozycje i warsztaty w Muzeum Toruńskiego Piernika)

 Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

a) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów

c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)

d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., Nr 180, poz. 1280 ze zm.)

e) dzieciom do lat siedmiu

f) opiekunom wycieczek sprawujących opiekę nad co najmniej 15 osobową grupą uczniów

g) przewodnikom turystycznym przeszkolonym do oprowadzania po Toruniu

h) członkom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ