logo_top.png
Program edukacyjny realizowany przy wystawie „Toruń i jego historia"
30.06.2016
grafika

 

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich miłośników historii Torunia do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną z myślą o kolejnej części nowej wystawy stałej w Domu Eskenów ("Toruń i jego historia cz. III: od XIX wieku do końca II wojny światowej") Program przewiduje zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, dla uczestników kół zainteresowań i wycieczek. Przygotowane propozycje mają być znaczącym uzupełnieniem lekcji szkolnych; w sposób atrakcyjny dla młodego człowieka przekazywać istotne wiadomości z zakresu historii powszechnej i szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, jak również dziejów miasta i regionu.

 

I. Lekcje muzealne:

 

1. Marzenia o niepodległej Polsce (od 13 lat)

Spotkanie, podczas którego uczestnicy po zapoznaniu się z wystawą zostaną podzieleni na grupy. Zadaniem każdej z grup będzie prześledzenie losów Polaków i ich prób odzyskania niepodległości w wyznaczonym okresie historycznym w oparciu o prace z materiałami źródłowymi. Na podstawie zebranych informacji młodzież poprowadzi opowieść o zrywach niepodległościowych Polaków w XIX i XX w.

Na zakończenie zajęć uczniowie wykonają biało-czerwone rozetki do wykorzystania podczas obchodów świąt narodowych.

 

2. Twierdza Toruń (od 14 lat)

Zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z „przebudową” Torunia w przygraniczną twierdzę przez władze pruskie w II połowie XIX w. Zaprezentowana zostanie makieta przedstawiająca układ fortyfikacji okalających pierścieniem miasto Toruń oraz omówione zmiany przeprowadzone w obrębie Starego Miasta. Przedstawiony zostanie także wpływ stworzenia garnizonu wojskowego na społeczność miasta, życie codzienne i obyczajowość Torunian.

 

3. Życie codzienne Torunia w zaborze pruskim (od 10 lat)

Opowieść o mieszkańcach Torunia w czasach zaboru pruskiego. W oparciu o wystawę omówione zostaną zagadnienia dotyczące: szkolnictwa, życia kulturalnego oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Uczestnicy będą mieli także okazję poznać i przymierzyć stroje damskie i męskie charakterystyczne dla tej epoki.

 

4. Toruń naszych dziadków i pradziadków (od 8 lat)

Lekcja muzealna w formie spotkania młodzieży szkolnej z seniorami. Celem spotkania będzie zapoznanie młodych ludzi z bogatą historią miasta, jaka utrwaliła się we wspomnieniach Torunian. Spotkania połączone będą z oprowadzeniem ich uczestników po wystawie oraz wspólnym oglądaniem zdjęć i pamiątek związanych z przeszłością naszego miasta.

 

5. W Starym Kinie (od 10 lat)

Lekcja muzealna w formie pokazu filmu nakręconego przez rodzinę z Torunia krótko przed wybuchem II wojny światowej. W filmie utrwalone zostały widoki przedwojennego Torunia wraz z życiem codziennym mieszkańców naszego miasta. Prezentacja filmu połączona będzie z krótkim komentarzem historycznym i zwiedzaniem III części wystawy „Toruń i jego historia”.

 

6. Na kartach pamiętnika – opowieść o Toruniu w czasach II wojny światowej (od 12 lat)

Fragmenty pamiętnika pisanego przez dziecko mieszkające w Toruniu w latach wojennych wprowadzą uczestników zajęć w tematykę codzienności miasta w okresie II wojny światowej. Świat wojny widziany oczami dziecka stanie się punktem wyjścia do przybliżenia rzeczywistości wojennej.

 

II. Warsztaty muzealne:

 

1. Jak na starej fotografii (od 10 lat)

Warsztat plastyczny. Po zapoznaniu się z wystawą uczestnicy otrzymają zestaw fotografii, z których stworzą własną artystyczną aranżację kart albumowych (praca w grupach). W trakcie warsztatów wybrani uczestnicy zostaną przebrani w charakterystyczne stroje z poszczególnych okresów historycznych i sfotografowani w celu urozmaicenia swoich kart. Zwieńczeniem zajęć będzie prezentacja przygotowanego albumu prezentującego Toruń.

 

III. Gry edukacyjne

 

1. Muzealni tropiciele (od 10 lat)

Gra polegająca na rozwiązywaniu różnorodnych zadań: odszukiwaniu poszczególnych eksponatów, wyszukiwaniu istotnych dat, układaniu puzzli, uzupełnianiu informacji i rysunków, itd. W zestawie zadań karty pracy i plany ekspozycji muzealnych obejmujące zagadnienia od czasów prahistorycznych do końca II wojny światowej.

 

Zgłoszenia i zapisy na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu pod nr tel. 56 66 05 631, 56 66 05 605.

 

Koszt zajęć:

Lekcja, gra edukacyjna: 40 zł od grupy + bilet edukacyjny: 4 zł od uczestnika

Warsztat: 50 zł od grupy + bilet edukacyjny: 4 zł od uczestnika

 

Opracowanie: Magda Sokołowska, Justyna Bibik

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ