logo_top.png
sklep.png
"Trochę historii..."
19.11.2014
grafika

 

Krąg Młodych Miłośników Starego Torunia funkcjonuje przy Muzeum Okręgowym w Toruniu od 1997 roku. Powstał jako część Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast – ogólnopolskiej federacji kół, klubów, kręgów i sekcji złożonych z uczniów i studentów zainteresowanych historią i zabytkami swoich miast. Te nieformalne organizacje działają samodzielnie lub przy szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, muzeach i stowarzyszeniach regionalnych.

Tradycje Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast sięgają lat sześćdziesiątych XX w. i działalności Kręgu Miłośników Krakowa.

Założycielem Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast jest Franciszek Dębski – opiekun Kręgu Miłośników Starego Krakowa.

 

Krąg Młodych Miłośników Starego Torunia powstał z inicjatywy Barbary Kukowicz-Wirowskiej, wieloletniej kierownik Działu Naukowo – Oświatowego (obecnie: Dział Edukacji) Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Do Kręgu należy młodzież (uczniowie starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów) zainteresowana przeszłością i zabytkami Torunia, kulturą materialną oraz ochroną dorobku i dziedzictwa miasta, regionu, Polski i świata.

W trakcie bezpłatnych spotkań członkowie Kręgu zapoznają się z działalnością i zbiorami Muzeum Okręgowego w Toruniu. Poznają poszczególne oddziały Muzeum, zbiory i kolekcje w nich zgromadzone. Zgłębiają najważniejsze zagadnienia z zakresu historii, archeologii, historii sztuki, wiedzy o kulturze, etnologii i etnografii. Uczestniczą w zajęciach, podczas których pracownicy Muzeum odkrywają przed nimi tajemnice galerii obrazów, wyjaśniają sekrety pracowni artysty – malarza, przybliżają arkana życia w dawnym Toruniu oraz na odległych lądach. Biorą udział w warsztatach (plastycznych, kostiumologicznych, teatralnych i in.), konkursach historycznych, plastycznych i wiedzy o sztuce. Przygotowują przedstawienia teatralne i krótkie etiudy filmowe. Rozwiązują muzealne zagadki, tropią tajemnice i docierają do miejsc niedostępnych zwiedzającym.

Biorąc udział w wernisażach, odczytach, pokazach, akcjach promocyjnych, Nocach Muzealnych i innych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Muzeum, uczniowie nie tylko realnie wspomagają działalność Muzeum Okręgowego w Toruniu, ale także poznają funkcjonowanie tej instytucji od wewnątrz.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Powiązane galerie:
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika