logo_top.png
Aktualności - wyniki konkursu edycja 2016/2017
12.05.2017
grafika

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum

III edycja (2016/2017)

 

Do III edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum zgłoszonych zostało 108 uczniów z 12 szkół województwa kujawsko – pomorskiego.

Po przeprowadzeniu w dniu 9 stycznia 2017 eliminacji szkolnych, do etapu rejonowego zakwalifikowanych zostało 53 uczniów.

W dniu 13 marca 2017 Komisje Rejonowe w Bydgoszczy, Grudziądzu, Rypinie i Toruniu, po sprawdzeniu i weryfikacji testów oraz przeanalizowaniu odpowiedzi ustnych, zadecydowały, że do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowanych zostało 29 uczniów.

Eliminacje Wojewódzkie Konkursu przeprowadzone zostały dnia 8 maja 2017 w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Uczniowie musieli wykazać się: w części pisemnej – umiejętnością analizy dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, zaś w części ustnej – znajomością najcenniejszych zabytków województwa kujawsko – pomorskiego.

Po sprawdzeniu prac pisemnych oraz oceniając wypowiedzi uczniów Komisja Wojewódzka w składzie:

 

Przewodniczący: dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Dominika Pacholska – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (Dział Edukacji)

Andrzej Szalkowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Mateusz Promiński – Muzeum im. Ks. Dr W. Łęgi w Grudziądzu (Dział Sztuki)

Sławomir Majoch – Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu (Muzeum Uniwersyteckie)

Michał Kurkowski – Muzeum Okręgowe w Toruniu (Dział Sztuki)

Justyna Matella – kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu

wyłoniła 8 Laureatów i 15 Finalistów  Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum.

 

Laureaci

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum:

 

1. Marta Maron, kl. 2

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Opiekun: Magdalena Wełna

 

2. Karolina Licznerska, kl. 3

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Opiekun: Magdalena Wełna

 

3. Julia Rutkowska, kl. 2

Zespół Szkół Miejskich Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu – Dobrzyniu

Opiekun: Michał Kowalski

 

4. Magdalena Żebrowska, kl. 2

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

Opiekun: Ewa Rzepka

 

5. Julia Samcik, kl. 2

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

Opiekun: Alicja Kwaśniewska

 

6. Jakub Milarski, kl. 3

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie Liceum Plastyczne Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

Opiekun: Grażyna Pniewska

 

7. Adam Łangowski, kl. 3

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Opiekun: Violetta Klugowska

 

8. Stanisław Kostulski, kl. 3

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Opiekun: Violetta Klugowska

 

Finaliści

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum:

 

1. Paulina Czajkowska, kl. 2

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Opiekun: Magdalena Wełna

 

2. Kinga Karczmarz, kl. 1   

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Opiekun: Magdalena Wełna

 

3. Sebastian Jaworski, kl. 3
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Opiekun: Magdalena Wełna

 

4. Anna Kliniewska, kl. 3

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Opiekun: Magdalena Wełna

 

5. Zofia Gołębiewska, kl. 3

Zespół Szkół Miejskich Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu – Dobrzyniu

Opiekun: Michał Kowalski

 

6. Marta Podemska, kl. 2

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

Opiekun: Ewa Rzepka

 

7. Ewelina Rusak, kl. 3

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

Opiekun: Alicja Kwaśniewska

 

8. Sebastian Szydłowski, kl. 3

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

Opiekun: Alicja Kwaśniewska

 

9. Miłosz Targowski, kl. 3

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

Opiekun: Alicja Kwaśniewska

 

10. Agata Jaworska, kl. 2

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

Opiekun: Alicja Kwaśniewska

 

11. Michał Węglowski, kl. 2

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

Opiekun: Alicja Kwaśniewska

 

12. Sebastian Grochowalski, kl. 3

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie Liceum Plastyczne Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

Opiekun: Grażyna Pniewska

 

13. Julia Stanclik, kl.3

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu Gimnazjum nr 11

Opiekun: Irena Bald  - Bielawska

 

14. Anna Inczewska, kl. 3

Gimnazjum nr 21 w Toruniu im. Tony’ego Halika

Opiekun: Aleksandra Jurkiewicz

 

15. Marcin Berent, kl. 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 4

Opiekun: Renata Adamczyk-Nowak

 

Wszystkim Laureatom i Finalistom serdecznie gratulujemy!

Życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajemnic sztuki.

Mamy nadzieję, iż zdobyta w Konkursie wiedza zaprocentuje w następnych etapach edukacji szkolnej i ukierunkuje Waszą dalszą drogę.

 

Składamy serdeczne gratulacje nauczycielom i opiekunom, pod opieką których pracowali uczniowie. To dzięki Państwa zaangażowaniu i pracy uczniowie poszerzali swoją wiedzę, odkrywali nowe pasje i wszechstronnie się rozwijali, co przełożyło się na wymierny sukces.

 

 

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

 

Do III edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu przy współpracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Muzeów województwa kujawsko – pomorskiego: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie przystąpiło 12 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszonych zostało 108 uczniów z klas   I – III gimnazjum.

W dniu 9 stycznia 2017 roku uczniowie przystąpili do etapu szkolnego. Po sprawdzeniu i weryfikacji testów nadesłanych do Muzeum Okręgowego w Toruniu, do etapu rejonowego zakwalifikowanych zostało 41 uczniów z 11 szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

13 marca 2017 roku w siedzibach komisji rejonowych: w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr W. Łęgi w Grudziądzu, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie i Muzeum Okręgowym w Toruniu odbyły się eliminacje rejonowe. Po sprawdzeniu testów pisemnych oraz przeanalizowaniu odpowiedzi ustnych, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostało 29 uczniów z 9 szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego:

 

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

1. Paulina Czajkowska, kl. 2

2. Patrycja Czajkowska, kl. 2

3. Marta Maron, kl. 2

4. Kinga Karczmarz, kl. 1

5. Paweł Chodynicki, kl. 1

6. Sebastian Jaworski, kl. 3

7. Anna Kliniewska, kl. 3

8. Karolina Licznerska, kl. 3

Opiekun: Magdalena Wełna

 

Zespół Szkół Miejskich

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu – Dobrzyniu

 

1.Julia Rutkowska, kl. 2

2. Zofia Gołębiewska, kl. 3

Opiekun: Michał Kowalski

 

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie

Liceum Plastyczne

Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

 

1. Jakub Milarski, kl. 3

2. Sebastian Grochowalski, kl. 3

Opiekun: Grażyna Pniewska

 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

 

1. Marta Podemska, kl. 2

2. Magdalena Żebrowska, kl. 2

Opiekun: Ewa Rzepka

 

Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

1. Ewelina Rusak, kl. 3

2. Sebastian Szydłowski, kl. 3

3. Miłosz Targowski, kl. 3

4. Agata Jaworska, kl. 2

5. Julia Samcik, kl. 2

6. Michał Węglowski, kl. 2

Opiekun:  Alicja Kwaśniewska

 

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu

Gimnazjum nr 11

 

1. Julia Stanclik, kl.3

Opiekun: Irena Bald  - Bielawska

 

Gimnazjum nr 21 w Toruniu im. Tony’ego Halika

 

1. Anna Inczewska, kl. 3

2. Julia Chmiel, kl. 3

Opiekun: Aleksandra Jurkiewicz

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 4

 

1. Marcin Berent, kl. 3

Opiekun: Renata Adamczyk-Nowak

 

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

1. Karol Truś, kl. 3

2. Adam Łangowski, kl. 3

3. Jakub Bernacki, kl. 1

4. Stanisław Kostulski, kl. 3

5. Marianna Bartomiejus – Samołyk, kl. 2

Opiekun: P. Violetta Klugowska

 

 

Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w naszym Konkursie.

Uczestnikom, którym nie udało się zdobyć kwalifikowanej ilości punktów życzymy wytrwałości w dalszym zgłębianiu tajników sztuki i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Uczniom klas trzecich, którzy kończą edukację gimnazjalną proponujemy udział w Olimpiadzie Artystycznej (więcej informacji: www.muzeum.torun.pl ) w kolejnym roku szkolnym.

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 8 maja 2017 (godz. 10.00) w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Rynek Staromiejski 1)

 

 

    

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ