logo_top.png
sklep.png
Copernicus contra Ptolomaeus
11.04.2014 Administrator

 

Wystawa trwała od 19.02.2013 do 24.04.2013

Miejsce: Dom Mikołaja Kopernika

Kurator wystawy: Michał Kłosiński

 

Wystawa miała na celu podkreślenie znaczenia publikacji wielkiego dzieła Mikołaja Kopernika przez zestawienie „De revolutionibus...” z obowiązującą ówcześnie wykładnią wiedzy o Kosmosie zawartą w dziele Klaudiusza Ptolemeusza „Almagest”. Punktem kulminacyjnym wystawy był pokaz tych dwóch niezwykle istotnych i cennych starodruków, książek–pomników cywilizacji humanistycznej. Oba obiekty w swoich najważniejszych edycjach były wypożyczone z Biblioteki Głównej UMK, czyli I wydanie – norymberskie – „De revolutionibus...” oraz „Megales syntaxeos” (w arabskiej wersji „Almagest”) wydany w 1538 r. w Bazylei przez Jana Walderuma. Ponadto zaprezentowane zostaną pozostałe dostępne w Toruniu edycje dzieł Ptolemeusza i Mikołaja Kopernika. Tematyką swą wystawa obejmowała w skondensowanej formie problematykę nauki i wiedzy astronomicznej sprzed epoki Kopernika, która to wiedza oparta była na fundamencie geocentrycznej wizji Wszechświata, zawartej w najpełniejszej formie właśnie w dziele Ptolemeusza. Jako kontekst i tło dla głównych obiektów wystawy zaprezentowano wybór kilku znaczących starodruków naukowych, które w swej treści zawierają filozoficzne ujęcia i interpretacje struktury Wszechświata w teoriach starożytnej Grecji. Między innymi, jako głęboko oddziałujące w czasach późnośredniowiecznych dzieło, będzie przedstawiona „Kronika świata” Hartmanna Schedla z XV w. (ze zbiorów MOT), której karty mieszczą ilustrację geocentrycznej wizji Wszechświata. Jak już wyżej zaznaczono, omówiona zostanie historia publikacji „De revolutionibus...” oraz jej niezwykle interesujące dzieje jako księgi zakazanej.

Zaprezentowane zostały również grafiki i inne obiekty zabytkowe obrazujące główną tematykę wystawy. Szczególną uwagę poświęcono ilustracyjnemu przedstawieniu widzowi modelów Wszechświata: geocentrycznego i heliocentrycznego, które zostały pokazane na monitorach w postaci animacji poglądowych.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Menu
Polecamy
dom eskenów_resize.jpg
dom mk_resize.jpg