logo_top.png
sklep.png
Komitet Okręgowy Olimpiady Artystycznej w Toruniu
06.11.2017


KOMITET I JURY:

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ PRZY MUZEUM OKRĘGOWYM W TORUNIU:

 
PRZEWODNICZĄCY:

dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

CZŁONKOWIE:

Anna Mosingiewicz – historyk sztuki, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Anita Przybyszewska-Pietrasiak – metodyk ds. sztuki,CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

dr Michał F. Woźniak – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego

 

SEKRETARZ:

Katarzyna Kudzewicz-Kossakowska – Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

JURORZY:

Od prawie czterdziestu lat w pracach przy Olimpiadzie Artystycznej w naszym regionie aktywnie uczestniczą pracownicy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Okręgową Komisję Egzaminacyjną tworzą wykładowcy Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej:

 http://www.zaklad-hssn.umk.pl/index.php/wydarzenia/13-wydarzenia/105

 

Anna Mosingiewicz - przewodnicząca – historyk sztuki, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

http://www.zaklad-hssn.umk.pl/index.php/pracownicy-v2/10-pracownicy/24

 

dr Monika Jakubek-Raczkowska – historyk sztuki, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

http://www.zaklad-hssn.umk.pl/index.php/pracownicy-v2/10-pracownicy/18

 

dr Juliusz Raczkowski -  historyk sztuki, Instytut Artystyczny, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

http://www.architekturawnetrz.umk.pl/pracownia-architektury-wnetrz/dr-hab-juliusz-raczkowski/

 

Zadaniem jurorów jest nie tylko przeprowadzenie eliminacji etapu okręgowego (w części pisemnej i ustnej egzaminu), ale również weryfikacja prac pisemnych po eliminacjach szkolnych, konsultowanie tematów własnych czy przygotowywanie zajęć i ćwiczeń dla uczestników.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ