logo_top.png
Zajęcia muzealne dla uczniów ze szkół podstawowych
05.10.2016
grafika

 

Ratusz Staromiejski

 

http://www.muzeum.torun.pl/strona-21-ratusz_staromiejski.html

 

1. Herb i pieczęcie Torunia

 

Wystawa Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793

 

Co to jest herb i z jakich składa się części? Co przedstawia toruński herb? Kiedy pojawił się anioł? Zabawa w poszukiwanie herbu. Pokaz odciskania pieczęci za pomocą kopii najstarszych tłoków pieczętnych miasta Torunia.

 

Zajęcia plastyczne:kolorowanie herbu Torunia.

 

kl. I–III

 

 

2. Toruń – moje miasto w legendach

 

Co to jest legenda? Legendy toruńskie o piernikach, krzywej wieży, flisaku, kucharzu Jordanie.

 

Wizyta w Muzeum oraz spacer z drukiem edukacyjnym po Starówce – do miejsc związanych z legendami.

 

kl. I–III

 

 

 

3. Jak ubierali się mieszczanie w dawnych wiekach?

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Praca w grupach – odszukiwanie kostiumów gotyckich na obrazach w galerii, a następnie omówienie poszczególnych strojów oraz przebieranie dzieci w historyczne ubiory.

 

kl. IV–VI

 

 

 

4. Rzemieślnicy toruńscy w dawnych wiekach

 

WystawaDawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793

 

Co to jest cech rzemieślniczy? Uczeń, czeladnik, mistrz. Odnajdywanie wyrobów kowali, ślusarzy, konwisarzy, złotników – zajęcia w grupach.

 

Praca plastyczna w grupach: uczniowie zainspirowani różnorodnymi wywieszkami cechowymi oraz przedmiotami wykonanymi przez poszczególnych rzemieślników tworzą z białych i czarnych kartonów dowolną wywieszkę cechową.

 

kl. III–VI

 

 

 

5. Rola i funkcje ratusza w dawnych wiekach (parter)

 

WystawyDawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793, Galeria sztuki gotyckiej

 

Pomieszczenia handlowe (ławy chlebowe, kramy, budy, sukiennice, waga miejska, magazyny) oraz sala sądowa. Praca z planami ratusza.

 

Warsztaty teatralne: w sali dawnych sukiennic scenka kupiecka przybliżająca handel suknem.

 

kl. II–VI

 

 

 

6. Rola i funkcje ratusza w dawnych wiekach (I p.)

 

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w., Sala Królewska

 

Siedziba Rady Miejskiej, kancelaria, pomieszczenia reprezentacyjne, Sala Wielka i Sala Królewska. Praca z planami Ratusza Staromiejskiego. W Sali Mieszczańskiej przy portretach mieszczańskich zajęcia kostiumologiczne przybliżające wizerunki dawnych burmistrzów Torunia.

 

Warsztaty teatralne: w Sali Rady Miejskiej scenka obrad Rady Miasta Torunia.

 

kl. II–VI

 

 

 

7. Królowie polscy w Toruniu

 

Sala Królewska, Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w.

 

W Sali Królewskiej uczniowie zapoznają się z historią pocztu królewskiego, analizują wybrane portrety, słuchają opowieści o ważnych wizytach królów polskich w Toruniu.

 

Warsztaty teatralne: w Sali Królewskiej odbywa się inscenizacja uroczystości koronacji,
z wykorzystaniem kopii strojów koronacyjnych i insygniów. W Sali Mieszczańskiej natomiast dzieci i młodzież mogą wziąć udział w inscenizacji balu wydanego na cześć króla. Uczniowie przebrani w dawne stroje uczą się dworskiego tańca – pawany.

 

kl. III–VI

 

 

 

 

8. W pracowni Jana Matejki

 

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w.;wystawa Sztuka sakralna nowożytnego Torunia

 

W trzech salach dzieci kolejno zapoznają się z trzema gatunkami malarstwa: portretem, obrazem o treści religijnej oraz płótnem historycznym. Biorą udział w ćwiczeniach utrwalających poznane gatunki, oglądają krótki pokaz multimedialny o malarstwie Jana Matejki. Następnie „wchodzą” do zainscenizowanej pracowni Jana Matejki, gdzie odkrywają tajniki warsztatu malarskiego dziewiętnastowiecznego malarza historycznego.

 

kl. III–VI

 

 

 

9. Tajemnice skarbu ze Skrwilna

 

Wystawy Skarb ze Skrwilna, Złotnictwo świeckie polskie i obce

 

Historia odnalezienia skarbu. Zapoznanie się z przedmiotami z zastawy stołowej oraz
z biżuterią. Szkicowanie wybranych przedmiotów.

 

Warsztaty teatralne: inscenizacja ukazująca siedemnastowieczny stół szlachecki
i przygotowania do uczty w dworku należącym do właścicieli skarbu ze Skrwilna.

 

kl. IV–VI

 

 

 

10. Prawie wszystko o portrecie

 

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w., wystawy Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w., Poczet Królów Polskich

 

Co to jest portret? Różne rodzaje portretów.

 

Warsztaty plastyczne w grupach: malowanie portretu w skali 1:1.

 

kl. I–VI

 

 

 

11. Ciche życie przedmiotów – zajęcia o martwej naturze

 

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

 

Zwiedzanie galerii i wyszukiwanie martwych natur. Analiza obrazów. Pokaz multimedialny
o martwej naturze na przestrzeni wieków.

 

Warsztaty plastyczne: układanie i malowanie kompozycji martwej natury.

 

kl. II–VI

 

 

 

12. Żywe barwy witraża

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Co to jest witraż? Prezentacja zachowanych gotyckich witraży oraz surowców niezbędnych do ich powstania. Opowieść o etapach tworzenia witraży w dawnych czasach.

 

Warsztaty plastyczne: dla dzieci starszych – zespołowe tworzenie projektu witraża przeznaczonego do dużego okna gotyckiego; dla dzieci młodszych – witrażowe kolorowanki.

 

kl. II–VI

 

 

 

13. Gęsie pióro, pergamin, papier – jak pisano w dawnych wiekach?

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Prezentacja dokumentów znajdujących się na wystawach: Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793 oraz Mennice i monety toruńskie 1233/1238–1765. Pokaz materiałów pisarskich (tabliczki woskowe, pergamin, papier czerpany).

 

Warsztaty plastyczne: uczestnicy tworzą dokument, zapoznają się ze wzornikami pisma gotyckiego i z zasadami tworzenia średniowiecznego dokumentu, piszą gęsimi piórami bądź stalówkami, malują inicjały i wykonują pieczęcie, które zawieszają na dokumentach.

 

kl. IV–VI

 

 

14. Blask gotyckich ksiąg

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Zajęcia rozpoczyna pokaz multimedialny, prezentujący kolejne etapy powstawania średniowiecznej księgi.

 

Warsztaty plastyczne: w zaaranżowanym średniowiecznym skryptoriumuczniowie poznają warsztat pisarski i malarski, zdobywają umiejętności zestawiania barwników, używania złota, „komponowania” karty księgi itp. Własnoręcznie zdobią jedną stronę.

 

kl. V–VI

 

 

 

15. Co to jest muzeum?

 

Co to jest muzeum? Rodzaje muzeów i ich podstawowe zadania.

 

Kim jest muzealnik? Poszukiwaczem, lekarzem zabytków, badaczem-detektywem, twórcą wystaw, nauczycielem muzealnym.

 

Praca z drukiem edukacyjnym oraz licznymi pomocami dydaktycznymi.

 

kl. I–IV

 

 

 

16. Co to jest grafika?

 

Zajęcia prowadzone w oparciu o czasowe wystawy grafiki.

 

Analiza wybranych na wystawie grafik. Prezentacja narzędzi pracy artysty grafika. W sali audiowizualnej pokaz filmu ukazującego powstawanie drzeworytu, miedziorytu i akwaforty.

 

Warsztaty plastyczne: własnoręczne tworzenie grafik.

 

kl. III–VI

 

 

 

17. Święta Katarzyna wróżby rozpoczyna

 

Zajęcia na temat zwyczajów związanych z dniem św. Katarzyny i św. Andrzeja oraz
o tradycji przygotowywania od 25 listopada ciasta na bożonarodzeniowe pierniki. Wspólna zabawa połączona z degustacją toruńskich katarzynek, opowieściami o piernikach i wróżbami listopadowymi.

 

kl. II–VI

 

 

18. Gra edukacyjna – Muzealni tropiciele

 

Zajęcia prowadzone są w trzy- lub czteroosobowych grupach.

 

Gra polega na rozwiązywaniu różnorodnych zadań, pracy z planami, odszukiwaniu obiektów i ich rysowaniu bądź uzupełnianiu, układaniu puzzli itp.

 

od kl. III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum.torun.pl/strona-21-ratusz_staromiejski.html

 

 

 

1. Herb i pieczęcie Torunia

 

Wystawa Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793

 

Co to jest herb i z jakich składa się części? Co przedstawia toruński herb? Kiedy pojawił się anioł? Zabawa w poszukiwanie herbu. Pokaz odciskania pieczęci za pomocą kopii najstarszych tłoków pieczętnych miasta Torunia.

 

Zajęcia plastyczne:kolorowanie herbu Torunia.

 

kl. I–III

 

 

 

2. Toruń – moje miasto w legendach

 

Co to jest legenda? Legendy toruńskie o piernikach, krzywej wieży, flisaku, kucharzu Jordanie.

 

Wizyta w Muzeum oraz spacer z drukiem edukacyjnym po Starówce – do miejsc związanych z legendami.

 

kl. I–III

 

 

 

3. Jak ubierali się mieszczanie w dawnych wiekach?

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Praca w grupach – odszukiwanie kostiumów gotyckich na obrazach w galerii, a następnie omówienie poszczególnych strojów oraz przebieranie dzieci w historyczne ubiory.

 

kl. IV–VI

 

 

 

4. Rzemieślnicy toruńscy w dawnych wiekach

 

WystawaDawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793

 

Co to jest cech rzemieślniczy? Uczeń, czeladnik, mistrz. Odnajdywanie wyrobów kowali, ślusarzy, konwisarzy, złotników – zajęcia w grupach.

 

Praca plastyczna w grupach: uczniowie zainspirowani różnorodnymi wywieszkami cechowymi oraz przedmiotami wykonanymi przez poszczególnych rzemieślników tworzą
z białych i czarnych kartonów dowolną wywieszkę cechową.

 

kl. III–VI

 

 

 

5. Rola i funkcje ratusza w dawnych wiekach (parter)

 

WystawyDawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793, Galeria sztuki gotyckiej

 

Pomieszczenia handlowe (ławy chlebowe, kramy, budy, sukiennice, waga miejska, magazyny) oraz sala sądowa. Praca z planami ratusza.

 

Warsztaty teatralne: w sali dawnych sukiennic scenka kupiecka przybliżająca handel suknem.

 

kl. II–VI

 

 

 

6. Rola i funkcje ratusza w dawnych wiekach (I p.)

 

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w., Sala Królewska

 

Siedziba Rady Miejskiej, kancelaria, pomieszczenia reprezentacyjne, Sala Wielka i Sala Królewska. Praca z planami Ratusza Staromiejskiego. W Sali Mieszczańskiej przy portretach mieszczańskich zajęcia kostiumologiczne przybliżające wizerunki dawnych burmistrzów Torunia.

 

Warsztaty teatralne: w Sali Rady Miejskiej scenka obrad Rady Miasta Torunia.

 

kl. II–VI

 

 

 

7. Królowie polscy w Toruniu

 

Sala Królewska, Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w.

 

W Sali Królewskiej uczniowie zapoznają się z historią pocztu królewskiego, analizują wybrane portrety, słuchają opowieści o ważnych wizytach królów polskich w Toruniu.

 

Warsztaty teatralne: w Sali Królewskiej odbywa się inscenizacja uroczystości koronacji,
z wykorzystaniem kopii strojów koronacyjnych i insygniów. W Sali Mieszczańskiej natomiast dzieci i młodzież mogą wziąć udział w inscenizacji balu wydanego na cześć króla. Uczniowie przebrani w dawne stroje uczą się dworskiego tańca – pawany.

 

kl. III–VI

 

 

 

 

 

 

 

8. W pracowni Jana Matejki

 

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w.;wystawa Sztuka sakralna nowożytnego Torunia

 

W trzech salach dzieci kolejno zapoznają się z trzema gatunkami malarstwa: portretem, obrazem o treści religijnej oraz płótnem historycznym. Biorą udział w ćwiczeniach utrwalających poznane gatunki, oglądają krótki pokaz multimedialny o malarstwie Jana Matejki. Następnie „wchodzą” do zainscenizowanej pracowni Jana Matejki, gdzie odkrywają tajniki warsztatu malarskiego dziewiętnastowiecznego malarza historycznego.

 

kl. III–VI

 

 

 

9. Tajemnice skarbu ze Skrwilna

 

Wystawy Skarb ze Skrwilna, Złotnictwo świeckie polskie i obce

 

Historia odnalezienia skarbu. Zapoznanie się z przedmiotami z zastawy stołowej oraz
z biżuterią. Szkicowanie wybranych przedmiotów.

 

Warsztaty teatralne: inscenizacja ukazująca siedemnastowieczny stół szlachecki
i przygotowania do uczty w dworku należącym do właścicieli skarbu ze Skrwilna.

 

kl. IV–VI

 

 

 

10. Prawie wszystko o portrecie

 

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w., wystawy Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w., Poczet Królów Polskich

 

Co to jest portret? Różne rodzaje portretów.

 

Warsztaty plastyczne w grupach: malowanie portretu w skali 1:1.

 

kl. I–VI

 

 

 

11. Ciche życie przedmiotów – zajęcia o martwej naturze

 

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

 

Zwiedzanie galerii i wyszukiwanie martwych natur. Analiza obrazów. Pokaz multimedialny
o martwej naturze na przestrzeni wieków.

 

Warsztaty plastyczne: układanie i malowanie kompozycji martwej natury.

 

kl. II–VI

 

 

 

12. Żywe barwy witraża

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Co to jest witraż? Prezentacja zachowanych gotyckich witraży oraz surowców niezbędnych do ich powstania. Opowieść o etapach tworzenia witraży w dawnych czasach.

 

Warsztaty plastyczne: dla dzieci starszych – zespołowe tworzenie projektu witraża przeznaczonego do dużego okna gotyckiego; dla dzieci młodszych – witrażowe kolorowanki.

 

kl. II–VI

 

 

 

 

 

 

 

13. Gęsie pióro, pergamin, papier – jak pisano w dawnych wiekach?

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Prezentacja dokumentów znajdujących się na wystawach: Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793 oraz Mennice i monety toruńskie 1233/1238–1765. Pokaz materiałów pisarskich (tabliczki woskowe, pergamin, papier czerpany).

 

Warsztaty plastyczne: uczestnicy tworzą dokument, zapoznają się ze wzornikami pisma gotyckiego i z zasadami tworzenia średniowiecznego dokumentu, piszą gęsimi piórami bądź stalówkami, malują inicjały i wykonują pieczęcie, które zawieszają na dokumentach.

 

kl. IV–VI

 

 

 

14. Blask gotyckich ksiąg

 

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

 

Zajęcia rozpoczyna pokaz multimedialny, prezentujący kolejne etapy powstawania średniowiecznej księgi.

 

Warsztaty plastyczne: w zaaranżowanym średniowiecznym skryptoriumuczniowie poznają warsztat pisarski i malarski, zdobywają umiejętności zestawiania barwników, używania złota, „komponowania” karty księgi itp. Własnoręcznie zdobią jedną stronę.

 

kl. V–VI

 

 

 

 

 

 

 

15. Co to jest muzeum?

 

Co to jest muzeum? Rodzaje muzeów i ich podstawowe zadania.

 

Kim jest muzealnik? Poszukiwaczem, lekarzem zabytków, badaczem-detektywem, twórcą wystaw, nauczycielem muzealnym.

 

Praca z drukiem edukacyjnym oraz licznymi pomocami dydaktycznymi.

 

kl. I–IV

 

 

 

16. Co to jest grafika?

 

Zajęcia prowadzone w oparciu o czasowe wystawy grafiki.

 

Analiza wybranych na wystawie grafik. Prezentacja narzędzi pracy artysty grafika. W sali audiowizualnej pokaz filmu ukazującego powstawanie drzeworytu, miedziorytu i akwaforty.

 

Warsztaty plastyczne: własnoręczne tworzenie grafik.

 

kl. III–VI

 

 

 

17. Święta Katarzyna wróżby rozpoczyna

 

Zajęcia na temat zwyczajów związanych z dniem św. Katarzyny i św. Andrzeja oraz
o tradycji przygotowywania od 25 listopada ciasta na bożonarodzeniowe pierniki. Wspólna zabawa połączona z degustacją toruńskich katarzynek, opowieściami o piernikach i wróżbami listopadowymi.

 

kl. II–VI

 

 

 

 

18. Gra edukacyjna – Muzealni tropiciele

 

Zajęcia prowadzone są w trzy- lub czteroosobowych grupach.

 

Gra polega na rozwiązywaniu różnorodnych zadań, pracy z planami, odszukiwaniu obiektów i ich rysowaniu bądź uzupełnianiu, układaniu puzzli itp.

 

od kl. III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Mikołaja Kopernika

 http://www.muzeum.torun.pl/strona-24-dom_mikolaja_kopernika.html

 

19. Śladami Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stare Miasto, Dom Mikołaja Kopernika, wystawa Mikołaj Kopernik – życie i dzieło, sala edukacyjna. Spacer ulicami Torunia, Dom Mikołaja Kopernika – wystawa Mikołaj Kopernik – życie i dzieło. Praca z drukiem edukacyjnym.

kl. I–VI

 

20. Rodzina Mikołaja Kopernika – drzewo genealogiczne

Wystawa Mikołaj Kopernik – życie i dzieło, sala edukacyjna

Opowieść o rodzinie Mikołaja Kopernika na ekspozycji Mikołaj Kopernik – życie i dzieło. Mała scenka teatralna: rodzina wielkiego astronoma.

Warsztaty plastyczne: praca plastyczna Drzewo genealogiczne mojej rodziny.

kl. IV–VI

 

21. Jak żyli kupcy w średniowiecznym Toruniu

Kamienica mieszczańska przy ulicy Kopernika 15, wystawa Mikołaj Kopernik – życie
i dzieło, sala edukacyjna

Opowieść o pracy kupców, o dalekich podróżach, o handlu suknem, korzeniami, solą, zbożem, prezentacja towarów. Zapoznanie z układem pomieszczeń i ich funkcjonowaniem
w „domu-składzie” – izby mieszkalne, kuchnia, piwnice, magazyny, oficyny.

Warsztaty teatralne: scenka w kantorze kupieckim.

kl. II–VI

 

22. Gra edukacyjna – Muzealni tropiciele

Zajęcia prowadzone są w trzy- lub czteroosobowych grupach.

Gra polega na rozwiązywaniu różnorodnych zadań, na pracy z planami, odszukiwaniu obiektów i ich rysowaniu bądź uzupełnianiu, układaniu puzzli itp.

od kl. III–VI

 

 Kamienica pod Gwiazdą

http://www.muzeum.torun.pl/strona-30-kamienica_pod_gwiazda.html

 23. Świat Orientu

Uczestnicy poznają jeden z najbardziej egzotycznych krajów świata, Japonię, poprzez opowieść o tym fascynującym kraju, a także poprzez zaprezentowanie tradycyjnego stroju – kimona. Na zakończenie spotkania wszyscy biorą udział w tradycyjnej japońskiej ceremonii herbacianej.

kl. II–VI

 

24. Kimono – rzecz do noszenia

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest kimono, jak się je zakłada i jakie funkcje pełni. Pogadanka z pokazem uzupełniona zostanie o wiadomości na temat rodzaju kimon, motywów zdobniczych występujących na tkaninach oraz elementów ubioru uzupełniających tradycyjny strój japoński, takich jak: pas obi i buty geta.

kl. II–VI

 

25. Papier, jedwab, tusz – kaligrafia

Warsztaty plastyczne przy wystawach czasowych malarstwa, grafiki bądź kaligrafii dalekowschodniej.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z czterema skarbami kaligrafa dalekowschodniego: pędzlem, papierem, pałeczką tuszową, kamieniem pisarskim. Ćwiczą rozcieranie tuszu na kamieniu, trzymanie pędzla, umiejętność posługiwania się pędzelkiem – malują tuszem podstawowe kreski. Następnie słuchają krótkiej pogadanki o kaligrafii chińskiej, oglądają przykłady kaligrafii oraz wzorniki, po czym próbują malować kilka znaków kaligraficznych.

kl. III–VI

 

26. Malarstwo monochromatyczne – saiboku-ga

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z czterema skarbami kaligrafa dalekowschodniego: pędzlem, papierem, pałeczką tuszową, kamieniem pisarskim. Ćwiczą rozcieranie tuszu na kamieniu, trzymanie pędzla, umiejętność posługiwania się pędzelkiem – malują tuszem podstawowe kreski. Następnie oglądają i analizują przykłady malarstwa znajdującego się na wystawie i oglądają krótki pokaz multimedialny. Na zakończenie ćwiczą malowanie jednego z czterech podstawowych motywów (bambusa, śliwy, chryzantemy, orchidei) służących od setek lat do nauki różnorodnych pociągnięć pędzla.

kl. III–VI

 

27. Tajemniczy świat samurajów

Zajęcia rozpoczynają się od obejrzenia broni dalekowschodniej na stałej ekspozycji Muzeum. Uczestnicy poznają najbardziej charakterystyczne elementy uzbrojenia samurajów – walecznych japońskich wojowników. Następnie słuchają opowieści o samurajach.

Warsztaty plastyczne: origami – tworzenie samurajskiego hełmu kabuto, a następnie ozdabianie papierowego hełmu znakami bojowymi.

kl. III–VI

 

28. Krucha prostota

Uczestnicy zaznajamiają się z ekspozycją ceramiki dalekowschodniej, poznają tajniki produkcji porcelany i innych wyrobów ceramicznych.

Warsztaty plastyczne: samodzielne wykonanie czarki herbacianej.

kl. IV–VI

 

29. Jedno zagięcie rozpoczyna zabawę – warsztaty origami

Spotkanie poprzedzone prezentacją multimedialną przybliżającą dzieje origami w Japonii i na świecie. Uczestnicy poznają najsłynniejszego twórcę origami – Akira Yoshizawa, słynne Muzeum Origami w Tokio oraz najbardziej interesujące przykłady dzieł tej sztuki. Zwieńczeniem spotkania jest samodzielna praca polegająca na tworzeniu figurek z arkuszy kolorowego papieru.

kl. IV–VI

 

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów

http://www.muzeum.torun.pl/strona-27-muzeum_historii_torunia_w_domu_eskenow.html

 30. Odkrywanie przeszłości

Życie ludzi przed tysiącami i setkami lat; prezentacja budownictwa, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku oraz ubiorów, ozdób i broni z okresu paleolitu, neolitu, epoki brązu, żelaza oraz z czasów wczesnego średniowiecza. Praca z drukiem edukacyjnym.

kl. III–VI

 

31. Księga Toruń 3D – historia miasta przez wieki

Makieta historyczna Torunia Księga Toruń

Dzieje Torunia od momentu powstania po czasy współczesne w oparciu o film „Księga Toruń” 3D, makiety budowli toruńskich, materiały ikonograficzne zawarte w pokazach multimedialnych. W trakcie lekcji liczne zadania aktywizujące oraz praca z drukiem edukacyjnym.

kl. IV–VI

 

32. Życie codzienne Torunia w zaborze pruskim

Opowieść o mieszkańcach Torunia w czasach zaboru pruskiego. W oparciu o wystawę omówione zostaną zagadnienia dotyczące: szkolnictwa, życia kulturalnego oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Uczestnicy będą mieli także okazję poznać i przymierzyć stroje damskie i męskie charakterystyczne dla tej epoki.

kl. IV–VI

 

33. Muzealni tropiciele

Gra polegająca na rozwiązywaniu różnorodnych zadań: odszukiwaniu poszczególnych eksponatów, wyszukiwaniu istotnych dat, układaniu puzzli, uzupełnianiu informacji
i rysunków itd. W zestawie zadań karty pracy i plany ekspozycji muzealnych obejmujące zagadnienia od czasów prahistorycznych do przemian 1989 roku.

kl. IV–VI

 

34. Historia Torunia w pigułce

Uczestnicy spotkania zapoznają się w przystępny sposób z historią Torunia, korzystając z interaktywnej ekspozycji o historii miasta. Spotkanie urozmaica praca z pomocami dydaktycznymi, takimi jak: interaktywna oś czasu, wielkoformatowe puzzle dotyczące architektury, strojów i zastawy stołowej na przestrzeni wieków oraz kinect.

Kl. II–VI

 

35. W dawnych czasach w Toruniu

Spotkanie poświęcone różnym aspektom życia codziennego (architektura, stroje, zastawa stołowa) na przestrzeni wieków w Toruniu. Podczas zajęć uczestnicy pracują z różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

Kl. I–VI

 

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-33-muzeum_podroznikow_im_tony_ego_halika.html

 

36. Kartografia – co to takiego?

Podczas zajęć wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z nauką o mapach (plan, mapa, globus, skala, kartografia). Omówione zostaną różne rodzaje map (polityczna, hipsometryczna, fizyczna, administracyjna i in.) i globusów oraz znaczenie użytych w nich kolorów. W części warsztatowej uczestnicy zajmą się stworzeniem własnej wielkoformatowej mapy z podróży na wybrany kontynent (praca w grupach).

kl. III–VI

 

37. Po drugiej stronie nieba. W poszukiwaniu Nowego Świata

Zajęcia, podczas których zaprezentowane zostaną: współczesne badania Ziemi, epoka wielkich odkryć geograficznych, odkrycia i badania poszczególnych kontynentów, a także słynni podróżnicy i odkrywcy – od starożytności po czasy nowożytne, m.in. Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci i inni.

kl. III–VI

 

38. Tony Halik – urodzony dla przygody

Spotkanieprezentujące i przybliżające postać oraz dokonania Tony’ego Halika. Uczestnicy odwiedzą biograficzną część wystawy, a następnie poznają ciekawostki i historie związane
z wybranymi pamiątkami z podróży. Podczas zajęć pokazywany będzie fragment filmu,
w którym występuje i opowiada o sobie sam Podróżnik. Podsumowaniem lekcji będzie rozwiązywanie zadań z przygotowanej karty pracy – uzupełnianie rysunków, szukanie odpowiedzi na pytania, tropienie na wystawie wskazanych eksponatów.

kl. III–VI

 

39. Pasja projektowania, czyli… we wszystkim odnajdziesz piękno. Warsztaty tworzenia etnoekobiżuterii

Uczestnicy, po obejrzeniu kolekcji biżuterii, będą mogli wykonać z materiałów wtórnych (stare plakaty i ulotki) naszyjniki, bransoletki i kolczyki inspirowane ozdobami z dalekich krain. Pokażemy, jak w łatwy, tani i ekologiczny sposób zrobić piękne ozdoby.

kl. III–VI

 

40. W cieniu kapelusza

Zajęcia warsztatowe, w czasie których uczestnicy poznają kolekcję słynnego podróżnika: około 20–30 nakryć głowy z różnych zakątków świata. Dowiedzą się, jakie znaczenie pełnią nakrycia głowy w różnych kulturach i religiach, a następnie spróbują wykonać z różnych materiałów zaprojektowaną przez siebie czapkę lub kapelusz.

kl. I–VI

 

41. Piaskiem malowane

Sypanie mandali z kolorowego piasku jest symbolem przemijalności życia, znakiem pokoju
i przyjaźni. Rytuał ten, praktykowany przez tybetańskich mnichów, znajduje swoje analogie w tzw. sandpaintings amerykańskich Indian Navaho oraz kulturze i tradycji australijskich Aborygenów. Również w naszych obrzędach – w sztuce ludowej Kujaw – znaleźć można podobieństwa. Zajęcia ,,Piaskiem malowane” mają na celu zaprezentowanie specyficznej sztuki ekspresji, która jest w stanie połączyć różne kultury i religie,
a jednocześnie stała się przekaźnikiem uniwersalnych treści – aktualnych i obowiązujących
w każdym zakątku ziemi.

kl. I–VI

 

42. Skrywając twarz pod maską

Uczestnicy spotkania zapoznają się z ekspozycją „Pasja podróżowania” i wyszukają różne rodzaje masek prezentowanych na wystawie. Obejrzane eksponaty staną się inspiracją do krótkiej pogadanki na temat znaczenia masek i roli, jaką pełnią w różnych kulturach świata. Następnie każdy z uczestników stworzy własną maskę w oparciu o uzyskane wcześniej informacje.

kl. III–VI

 

43. Gra edukacyjna „Śladami Tony’ego Halika”

Spotkanie polegające na pracy w małych zespołach (3–4 osoby). Każda grupa otrzyma zestawy kart z zadaniami do samodzielnego wykonania. Zwiedzając ekspozycję, grupa będzie miała za zadanie nie tylko uważnie obejrzeć wystawę, ale także uzupełnić dane w kartach pracy: odpowiedzieć na pytania, wyszukać informacje, dokończyć rysunek itp.

kl. III–VI

 

Muzeum Toruńskiego Piernika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-36-muzeum_torunskiego_piernika.html

 44. Świat toruńskiego piernika

Spotkanie, podczas którego przybliżona zostanie historia toruńskiego specjału, od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy. Uczestnicy dowiedzą się, z czego powstaje piernik oraz które składniki decydują o niepowtarzalnym smaku toruńskich przysmaków. Zwieńczeniem spotkania będzie własnoręczny wyrób pierników dekoracyjnych z ciasta dostarczanego przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” SA.

Kl. I–VI

 

 45. W świecie piernikowych opowieści

Wyprawa do świata piernikowych legend, baśni i opowieści. Spotkanie dla najmłodszych, podczas którego przybliżone zostaną najpopularniejsze piernikowe legendy. Jako element aktywizujący proponujemy kolorowanie najpopularniejszych piernikowych motywów.

Kl. I–IV

 

46. Ginące zawody

Zajęcia poświęcone profesjom dawniej niezwykle istotnym i potrzebnym, a dziś już nieistniejącym bądź odchodzącym w zapomnienie. Spotkanie przybliży życie toruńskich rzemieślników, a szczególnie tych związanych z produkcją pierników (kramarz, snycerz, piernikarz, piekarz), jak również da możliwość zapoznania się z wyjątkową kolekcją prezentowanych form piernikarskich. W ramach pracy warsztatowej uczestnicy stworzą wywieszkę cechu piernikarzy.

Kl. III–VI

 Zapisy na warsztaty wypieku piernika, lekcje i oprowadzania:

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00, pod nr. telefonu: +48 56 656 70 87 oraz drogą mailową, na adres:

 

Budynek przy ulicy św. Jakuba 20a

http://www.muzeum.torun.pl/strona-39-biblioteka_naukowa.html

 

47. Pradziejowe gospodarstwo domowe

Zajęcia, proponowane od późnej wiosny do wczesnej jesieni, odbywać się będą na podwórku budynku znajdującego się przy ul. św. Jakuba 20a.

Przy zrekonstruowanym fragmencie chaty sprzed 2000 lat prezentowane są podstawowe prace wykonywane przez kobiety: tkanie, mielenie ziarna na mąkę na żarnach nieckowych
i rotacyjnych, szycie skór przy pomocy szydła i igły kościanej, lepienie i zdobienie drobnych przedmiotów glinianych (przęśliki, ozdoby, zabawki, naczynia miniaturowe).

kl. IV–VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ