logo_top.png
sklep.png
150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu
10.04.2014
grafika

150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011. Katalog wystawy, red. A. Ziemlewska, Toruń 2011, il. kol i cz.-b., ISBN 978-83-933282-0-8, ss. 264, cena: 100 zł

 

Bogato ilustrowany katalog towarzyszy wystawie jubileuszowej 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011. O poziomie publikacji oraz ciekawym opracowaniu wydawnictwa może świadczyć recenzja prof. UMK Tomasza Feliksa de Rosset:

"Kronika muzeum toruńskiego Kroplewskiej-Gajewskiej jest obszernym kalendarium, które otwiera katalog i przedstawia historię toruńskiego muzealnictwa – od szesnastowiecznej kunstkamery w Gimnazjum Akademickim, poprzez dziewiętnastowieczne muzea toruńskich towarzystw naukowych (Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst i Towarzystwa Naukowego w Toruniu), po Muzeum Pomorskie okresu międzywojennego oraz powojenne Muzeum Okręgowe. Powstała ona na podstawie opracowań naukowych i popularnonaukowych, przewodników oraz artykułów i wzmianek prasowych wzbogaconych wynikami kwerendy archiwalnej. Część obejmująca okres wcześniejszy (do 1945 r.) z uwagi na mniejszą dynamikę rozwoju potraktowana została w sposób opisowy z wykorzystaniem licznych cytatów źródłowych. Część następna (po 1945 r.) obok sygnalizacji przemian administracyjnych, lokalowych i narastania zbiorów jest przede wszystkim wykazem różnorodnych inicjatyw Muzeum realizowanych w tym czasie: wystaw, działalności edukacyjnej, naukowej, konserwatorskiej, publikacyjnej. Opracowane to jest bardzo sumienne i ciekawe. Pozwalając czytelnikowi na wyrobienie sobie wyobrażenia o działalności instytucji muzealnych w mieście [...]

Redakcja zrezygnowała tu z tradycyjnego schematu katalogów ekspozycji, przewidującego podział na partię esejów omawiających problematykę wystawy (czy też czasem luźniej z nią związanych) i partię katalogu prezentującego i analizującego w określonym układzie zaprezentowane eksponaty. Przyjęto natomiast konstrukcję dzielącą tekst na części według następujących po sobie etapów historii toruńskiego muzealnictwa, wewnątrz których po krótkim wprowadzeniu o charakterze ogólnym narrację budują precyzyjne omówienia eksponatów odnoszących do danego etapu historycznego poprzez swoją proweniencję, bądź walory ilustracyjne. Zabieg ten należy uznać za wyjątkowo szczęśliwy. Pozostawiono bowiem niejako „głos” samym eksponowanym obiektom, unikając „przegadania” i zbytniego obciążenia tekstu zawartością informacyjno-analityczną, która bardzo często w podobnych przypadkach odrywa się znacznie od wydarzenia (wprawdzie niejednokrotnie przynosi to nader interesujące efekty naukowe, tu jednak – biorąc pod uwagę dość prostą, podporządkowaną jedynie chronologii koncepcję wystawy – byłoby to niekorzystne). Ocenianej publikacji udało się w ten sposób nadać charakteru swego rodzaju wnikliwego przewodnika po wystawie i jednocześnie jej bardzo dobrej, optymalnie ilustrowanej dokumentacji."

Publikacja wsparta finansowo ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Menu
Polecamy
dom eskenów_resize.jpg
dom mk_resize.jpg