logo_top.png
O projekcie
08.03.2016 Administrator
grafika

 

Projekt realizowany jest corocznie na podstawie opracowanego regulaminu. Na początku roku instytucje kulturalne i oświatowe z Polski i zagranicy (muzea, galerie, szkoły , ośrodki kultury, placówki pracy pozaszkolnej, koła zainteresowań, placówki opiekuńcze i integracyjne) otrzymują informacje o kolejnej edycji Konkursu. W poszczególnych ośrodkach biorących udział w projekcie odbywają się działania edukacyjne (zwiedzanie muzeów, galerii) oraz artystyczne (warsztaty, zajęcia plastyczne, plenery), których efektem są wykonane przez dzieci i młodzież prace plastyczne (w różnych technikach). Z danych wynika, że każdego roku w projekcie bierze udział ok 10.000 młodych ludzi. Ośrodki, przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu, organizują eliminacje regionalne; przygotowują wystawy pokonkursowe, nagradzają i wyróżniają uczestników. Następnie prace przysyłane są na finał do Torunia (ok. 2000 prac). Szczególnie istotny wydaje się być fakt, że do Konkursu włączają się oprócz dużych ośrodków, również placówki z mniejszych miejscowości. Uczniowie z mniejszych ośrodków, pomimo, wydawałoby się, obiektywnie większych trudności w dotarciu do muzeów różnego typu, z sukcesami biorą udział w projekcie, propagując tym samym idee Konkursu w swoim regionie.

W lipcu obraduje Jury – złożone ze specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki, które wyłania Laureatów – ok. 250 osób, których prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Spośród tych osób, w czterech kategoriach wiekowych (5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat) oraz kategorii osób niepełnosprawnych, przyznawane są równorzędne nagrody i wyróżnienia (ok. 50). Jury nagradza także ok. 20 nauczycieli (opiekunów plastycznych) i muzealników, którzy wspierają i promują idee „Mojej Przygody w Muzeum”. Nagrodzeni laureaci zaproszeni zostają na Galę podsumowującą Konkurs - uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej. Laureaci mają zapewniony nocleg i wyżywienie. Wyróżnieni laureaci również otrzymują nagrody rzeczowe (przesyłka pocztowa). Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzymuje dyplom i folder pokonkursowy (przesyłka pocztowa).

W ramach projektu odbywają się trzydniowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, pedagogów i muzealników połączone z sesją popularnonaukową. Poruszane są zagadnienia edukacji artystycznej, problematyki działań twórczych ukierunkowanych na dzieci i młodzież. Powstaje niezwykle istotna płaszczyzna wymiany doświadczeń i poglądów. Uczestnicy warsztatów mają zapewnione noclegi oraz częściowe wyżywienie. Projekt zakłada również organizację działań edukacyjnych (Mała Akademia Sztuki) przy wystawie pokonkursowej – warsztatów plastycznych, zarówno dla grup zorganizowanych (szkolnych), jak również osób indywidualnych (m.in. sobotnie spotkania dla rodzin).

Przy wystawie pokonkursowej odbywa się także konferencja będąca podsumowaniem projektu (tematyka dotycząca zagadnień edukacji artystycznej dzieci i młodzieży i wyzwań z tym związanych) dla nauczycieli, pedagogów, muzealników, następuje ewaluacja projektu, a następnie demontaż wystawy pokonkursowej.

Wybrane prace plastyczne przygotowane w ramach „Mojej Przygody w Muzeum” (ok.30) stają się przedmiotem aukcji charytatywnej organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Fundusze w ten sposób zebrane przeznaczone zostają na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Muzeum dla grup szkolnych z małych miejscowości regionu kujawsko-pomorskiego, dla grup ze szkół specjalnych oraz dla grup z placówek opiekuńczych (dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo).

W ramach projektu „Moja Przygoda w Muzeum” wydawany jest folder pokonkursowy (wersja polsko-angielska) oraz materiały powarsztatowe. Wydawnictwa te są dokumentacją Projektu oraz materiałem szkoleniowym dla pedagogów zaangażowanych w edukację artystyczną dzieci i młodzieży.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ