Wystawa na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego „Biało-czarne. Toruń w cieniu swastyki. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”

Czas ekspozycji: 7 września – 30 listopada

Kurator: dr Iwona Markowska

Wystawę „Biało-czarne. Toruń w cieniu swastyki. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej” będzie można zobaczyć na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego już od 7 września 2019 roku.  Data ta nie została wybrana przypadkowo.  Równo 80 lat temu, 7 września 1939 roku do Torunia wkroczyły pierwsze oddziały wojsk niemieckich.  Dzień ten stanowił początek trwającej 1974 dni okupacji miasta. Jej symbolem stała się powiewająca na gmachu Ratusza Staromiejskiego flaga hitlerowska.

Tytułowy zwrot biało – czarne ma nie tylko nasuwać skojarzenia związane z barwą fotografii z lat 1939-1945, lecz wskazuje również na kontrast pomiędzy warunkami egzystencjalnymi polskich i niemieckich mieszkańców Torunia. Dla Polaków okres okupacji to czas wszechogarniającego terroru i różnego rodzaju prześladowań oraz eksterminacji fizycznej, natomiast ludność niemiecka wiodła w tym czasie stosunkowo dostatnie i komfortowe życie. Dział niemiecki teatr, biblioteki, a w gmachu Ratusza Staromiejskiego, urządzono Muzeum Miejskie. Na starannie utrzymanych ulicach w centrum widywano najwyższych dygnitarzy wojskowych i cywilnych Trzeciej Rzeszy podziwiających gotycką architekturę grodu Kopernika Obraz Torunia z lat 1939 – 1945 jest zatem niejednorodny i przepełniony jaskrawymi przeciwieństwami.

W czasie realizacji ekspozycji wykorzystano fotografie ze zbiorów: Muzeum Okręgowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Toruniu, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zbiorów prywatnych.

 

Podpis do zdjęcia:

Wizyta w Toruniu ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka. Przywitanie przez burmistrza Franza Jakoba przed głowną siedzibą administracji miejskiej przy pl. Teatralnym 2, fot. Kurt Grimm, 21 czerwca 1942 r. Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.