Rezerwacje na warsztaty

Rezerwacje na warsztaty przyjmowane są tylko dla grup (grupa powyżej 10 osób) po przesłaniu na adres rezerwacjapierniki@muzeum.torun.pl maila z pełną informacją na temat podmiotu rezerwującego (nazwa, adres, numer telefonu, NIP oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu – do kontaktu), terminu spotkania oraz planowanej ilości uczestników.

W przypadku odwołania rezerwacji:

  1. a) do 11 dni przed terminem warsztatów – Muzeum nie pobiera opłat
  2. b) w terminie od 10 do 2 dni roboczych przed terminem warsztatów – Muzeum pobiera opłatę w wysokości 50% spodziewanej opłaty określanej na podstawie dokonanej rezerwacji, nie mniej niż 50 zł,
  3. c) na dzień przed lub w dniu warsztatów – Muzeum pobiera opłatę w wysokości 75% spodziewanej opłaty określanej na podstawie dokonanej rezerwacji, nie mniej niż 100 zł
  4. d) w przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji oraz niestawieniu się na warsztaty Muzeum pobiera opłatę w pełnej wysokości określonej na podstawie dokonanej rezerwacji.

Odwołanie może być dokonane tylko pisemnie na adres Muzeum lub na adres e-mail: rezerwacjapierniki@muzeum.torun.pl lub dhtp@muzeum.torun.pl

W przypadkach wskazanych w pkt. b), c), d) Muzeum w terminie 5 dni od dnia zarezerwowanego terminu wystawia notę obciążeniową dla rezerwującego (termin płatności 14 dni, forma płatności: przelew).

Każdorazowo zakupu biletów można dokonać, a także sprawdzić dostępność miejsc w Sali warsztatowej poprzez stronę internetową: www.bilety.muzeum.torun.pl.

Warsztaty  połączone ze zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Toruńskiego Piernika odbywają cię o każdej pełnej godzinie w dni otwarcia Muzeum.

Zapraszamy do Muzeum Toruńskiego Piernika (ul. Strumykowa 4) kilka minut przed planowaną godziną warsztatów (ze względów organizacyjnych).