logo_top.png
sklep.png
Komunikat Muzeum Okręgowego ws. ostatnich doniesień medialnych
11.09.2018Hubert Smolarek159
grafika

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji publikowanych w mediach, dotyczących rzekomego zwalczania Żywego Muzeum Piernika przez dyrektora naszej instytucji – dr Marka Rubnikowicza – informujemy, że  na posiedzeniu Rady ds. Turystyki Miasta Torunia w dniu  20. czerwca 2018 roku dyrektor, jako członek tego szacownego gremium, faktycznie zgłosił wniosek o nie promowanie z puli miasta Torunia podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na rynku usług turystycznych, a których działalność nie zawsze jest zgodna z zasadami promowania pozytywnego wizerunku miasta. Wniosek ten uzyskał akceptację Rady, która składa się z kilkunastu osób.  

Przyczyną tej decyzji były szkalujące dobre imię miasta Torunia oraz Muzeum Toruńskiego Piernika działania p. Olszewskiego (właściciela przedsięwzięcia biznesowego o nazwie Żywe Muzeum Piernika), który m.in. podczas konferencji we Wrocławiu dotyczącej przyszłości polskiej turystyki, stwierdził, że idea Muzeum Toruńskiego Piernika, będącego oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu jest skopiowaniem jego idei inicjatywy gospodarczej. Muzeum Okręgowe w Toruniu jest instytucją o niemal 160-letniej tradycji, a kolekcja form piernikowych gromadzona jest od ponad stu lat. Sama inicjatywa powołania oddziału zajmującego się promocją piernika, poprzez specjalistyczną stałą ekspozycję tradycji piernikarskich wraz z możliwością wytwarzania pierników, sięgają już niemal dwóch dekad. Działania te prowadzone są od początku razem z Fabryką Cukierniczą „Kopernik”, a wspólnie podjęte przedsięwzięcie wystawiennicze zostało otwarte po blisko pięcioletnich działaniach remontowych i koncepcyjnych w piwnicy Domu Mikołaja Kopernika, w święto Miasta Torunia, w dniu 24. czerwca 2006 pod nazwą Świat Toruńskiego Piernika.

Popularność tej wystawy i warsztatów piernikowych zainspirowała nas do podjęcia działań poszerzających ekspozycję i pokazanie całej, obecnie jednej z największych w Europie Środkowej kolekcji form piernikowych. Następstwem sukcesu wystawy w kolejnych działaniach, dzięki wyjątkowej przychylności Prezydenta Miasta Torunia udało się nam pozyskać historyczną fabrykę pierników przy ulicy Strumykowej 4, która po intensywnym remoncie z wykorzystaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, odwiedzana jest rokrocznie od ponad trzech lat, przez ponad sto tysięcy gości, mających możliwość poznania tradycji piernikarskiej Torunia oraz własnoręcznego wyrobu pierników z prawdziwego ciasta piernikowego. Ten projekt wystawienniczy nagrodzony został najwyższym w Polsce  laurem muzealnym -  statuetką Sybilla w 2016 roku oraz znalazł się w gronie 40 najlepszych muzeów w Europie i zdobył prestiżowe wyróżnienie w konkursie European Museum of the Year Award (EMYA) organizowanym przez Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum) w 2017 roku.         

Żadnego uzasadnienia nie mają także zarzuty o zwalczaniu konkurencji. Muzeum Okręgowe w Toruniu jako specjalistyczna, certyfikowana jednostka muzealna, działająca w oparciu o ustawę o muzeach jest przedsięwzięciem zasadniczo odmiennym od przedsięwzięcia biznesowego używającego w swej nazwie określenia Muzeum, tylko dlatego, że nie jest to nazwa zastrzeżona prawnie. Nie sposób zatem przyrównać zasłużoną instytucję kultury, jedno z największych i najstarszych muzeów w kraju do istniejącej od nieco ponad 10 lat działalności biznesowej, która z prawnego punktu widzenia nie jest nawet muzeum. Wyraźnie prosimy zatem o nie używanie sformułowań takich jak „w Toruniu znajdują się dwa muzea poświęcone historii piernikarstwa” etc., gdyż znajduje się tu tylko jedno takie muzeum i jest to Muzeum Toruńskiego Piernika.

Przypominamy, że istotą instytucji muzealnej, zwerbalizowaną w art. 1 jest stwierdzenie, iż „Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturowego dziedzictwa o charakterze materialnym i niematerialnym, informowania o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wartości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”

Niestety chaos, świadomie podsycany skutkuje wieloma sytuacjami mającymi negatywne skutki dla Muzeum Toruńskiego Piernika (oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu). Wprowadzenie tego terminu do obiegu powszechnego powoduje liczne, zazwyczaj niekorzystne wizerunkowo pomylenie instytucjonalne, w którym nastawiony wyłącznie na zysk przedsiębiorca, mniej lub bardziej świadomie, zawłaszcza dorobek naukowy i wizerunkowy profesjonalnego muzeum, jakim jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Przykłady takich działań, w których dorobek i efekty pracy naszych kuratorów był konsumowany przez  przedsięwzięcie komercyjne można by mnożyć.

Uważamy zatem, że wręcz moralnym obowiązkiem podmiotów funkcjonujących w szeroko pojętej sferze kultury i turystyki jest przestrzeganie zasady tworzenia wizerunku miasta Torunia i działających w nim podmiotów w sposób nie naruszający zasady pozytywnego wizerunku innych podmiotów, bez względu na ich status prawny i organizacyjny.  

Informujmy zatem, że jedyną intencja przyświecającą dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Toruniu – dr. Markowi Rubnikowiczowi – na etapie zgłaszania postulatu na Radzie ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia była troska o pozytywny wizerunek miasta Torunia na rynku turystycznym. Natomiast akceptacja tego postulatu przez wszystkich członków Rady niechaj będzie wymowna sama w sobie.

 


Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Najbliższe wydarzenia
Polecamy
dom eskenów_resize.jpg
dom mk_resize.jpg