logo_top.png
sklep.png
Konferencja z okazji 100-lecia urodzin Borysa Malkina, badacza ludów tubylczych Ameryki Południowej
15.09.2017Justyna Nowak378
grafika

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza w dniach 23-24 listopada na konferencję z okazji 100-lecia urodzin Borysa Malkina, badacza ludów tubylczych Ameryki Południowej

Miejsce:

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Ratusz Staromiejski, sala kinowa, Rynek Staromiejski 1

Organizator:

Muzeum Okręgowe w Toruniu

 

Opis i cele konferencji:

W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin Borysa Malkina (1917-2009), antropologa, entomologa i podróżnika, który prawie 40 lat swego życia spędził prowadząc badania terenowe wśród tubylczych ludów Ameryki Południowej, dogłębnie poznając i dokumentując na fotografii  i taśmie filmowej ich życie codzienne oraz obyczaje. Stał się jednocześnie wybitnym kolekcjonerem indiańskich obiektów kultury materialnej, których w trakcie swego niezwykle pracowitego życia zebrał ponad 17 000. Gromadzone z wielką rzetelnością i znawstwem, stały się wartościowym materiałem etnograficznym, trafiając do zbiorów wielu czołowych muzeów w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie (a także w Polsce). Przebadał ponad 40 grup tubylczych zamieszkujących tereny m.in. Brazylii, Kolumbii, Surinamu, Ekwadoru, Peru, Boliwii, Argentyny i Panamy. Jednocześnie celem jego wypraw było kolekcjonowanie okazów herpetologicznych i entomologicznych dla muzeów i instytucji o profilu przyrodniczym.

 W zbiorach polskich: Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz Muzeum Okręgowym w Toruniu, przechowuje się blisko 2000 eksponatów zgromadzonych przez Borysa Malkina.

Przypadający w tym roku jubileusz jest okazją do dyskusji nad charakterem, jakością oraz badaniami kolekcji amerykanistycznych, zarówno etnograficznych, jak i archeologicznych, znajdujących się w polskich muzeach. Cenne będzie również spotkanie i dyskusja osób zajmujących się współcześnie badaniami terenowymi w Ameryce Południowej.

Spotkanie adresowane jest zwłaszcza do muzealników, antropologów kulturowych, archeologów, historyków sztuki, konserwatorów dzieł sztuki i edukatorów.

 

Zagadnienia:

  • ludy tubylcze Ameryki Południowej:

- sytuacja etniczno-kulturowa

- tożsamość

- relacje ze światem zewnętrznym

- kultura materialna

- wierzenia, język, obyczaje, praktyki tubylcze – tradycja i zmiana

- środowisko naturalne, etnozoologia

- inne tematy związane z badaniami terenowymi w Ameryce Południowej

 

  • kolekcje amerykanistyczne w muzeach polskich:

- rodzaje kolekcji; problematyka kolekcjonerska

- badania nad kolekcjami lub wybranymi eksponatami

- spuścizna po badaczach-amerykanistach w zasobach muzealnych

- problematyka konserwatorska

- edukacja muzealna

- wystawiennictwo

 

Informacje organizacyjne:

Prosimy o przesłanie zgłoszeń z tytułem i streszczeniem wystąpienia na adres

e-mail:  , do 20 września 2017 r.

Referentom na koszt organizatora zostaną zapewnione dwa posiłki: obiad i kolacja w dniu otwarcia konferencji. Organizatorzy natomiast nie zwracają kosztów podróży oraz nie zapewniają noclegów (mogą pomóc w wyborze hotelu w pobliżu Muzeum).

Mamy w planach opublikowanie tekstów artykułów opartych na zaprezentowanych referatach, pod warunkiem znalezienia źródła finansowania.

PROGRAM

 

23 listopada 2017

10.00-10.30 – Rejestracja prelegentów

10.30 – Przywitanie gości - dr Marek Rubnikowicz (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu)

10.40-11.00dr Mariusz Kairski (Uniwersytet Gdański)

Borys Malkin jako antropolog kultury

11.00-11.20dr Kacper Świerk (badacz niezależny, Rzeszów)

Borys Malkin i etnozoologia

11.20-11.40dr Magdalena Nierzwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu)

Działalność Borysa Malkina a teoria kolekcjonerstwa

11.40-12.00 – Przerwa na kawę

12.00-12.20prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Elity indiańskie i ich rola w dekolonizacji tożsamości tubylczej

12.20-12.40prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska (Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych, Uniwersytet Łódzki)

Aktywność kobiet tubylczych w regionie andyjskim i mezoamerykańskim w XXI w.

12.40-13.00 – Dyskusja

13.00-14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-15.00dr Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)

Antropologiczne badania nad szkołą wśród Indian Amazonii

15.00-15.20mgr Iwona Stoińska-Kairska (badaczka niezależna, Poznań)

Od snu do wieczności. Zwyczaje pogrzebowe Indian Guajiro z Wenezueli

15.20-15.40mgr Marek Wołodźko (Fundacja Kultury ponad kulturą, Gdańsk)

Bora tu i tam – kultura tubylcza w nowoczesnym świecie, nowoczesny świat w kulturze tubylczej

15.40-16.00dr Jędrzej Kotarski (WPiA UŁ/ IE UŁ/PTSL)

Wizerunki etniczne w graffiti latynoamerykańskich w wybranych krajach

16.00-16.15 – Dyskusja

16.15-16.30 – Przerwa na kawę

16.30-16.50mgr Eleonora Tenerowicz (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

Archeologiczna kolekcja Borysa Malkina w zbiorach pozaeuropejskich Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie

16.50-17.10mgr Janusz Jaskulski (Muzeum Narodowe w Poznaniu)

Instrumenty muzyczne Indian południowoamerykańskich w perspektywie kolekcjonera – badacza - muzealnika. Borys Malkin i inni

17.10-17.30mgr Ewa Prądzyńska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Ameryka Łacińska w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie

17.30-17.50mgr Katarzyna Findlik (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Ostatni koliber. Dorobek Sabine Hargous w zasobach Muzeum Narodowego w Szczecinie

– Dyskusja

24 listopada 2017

 

9.00-9.20dr Filip Rogalski (badacz niezależny, Poznań)

 Zwierzęta w światopoglądzie ludu Arabela w świetle ich potocznych komentarzy podczas polowania oraz przy przyrządzaniu i spożywaniu zwierząt

 9.20-9.40mgr inż. Łukasz Piechnik (Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

 w Krakowie); dr inż. Przemysław Kurek (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 Polskie odkrycia ssaków w Ameryce Południowej

 9.40-10.00mgr Dominika Mierzwa-Szymkowiak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

 Jan Sztolcman - twórca unikalnej kolekcji zwierząt południowoamerykańskich

 10.00-10.15 – Dyskusja

 10.15-10.30 – Przerwa na kawę

 10.30-10.50dr Andrzej Karwowski (badacz niezależny, Płock)

 Ceramika antropomorficzna z dorzecza Beni, Amazonia boliwijska

 10.50-11.10dr hab. Jarosław Źrałka, mgr Dorota Bojkowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)

 Polskie badania nad prekolumbijską kulturą Majów: wykopaliska w Nakum (Gwatemala)

 11.10-11.30Klaudia Jagoda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, studentka)

 Ochrona zabytków w Ameryce Południowej na podstawie regulacji prawnych wybranych państw

 11.30-11.45 – Dyskusja

 11.45 – 13.00 – Przerwa na kawę oraz zwiedzanie wystawy Wśród Indian kolumbijskiej selwy. Kolekcje etnograficzne Borysa Malkina, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika,

 ul. Franciszkańska 9/11

 13.00-13.20mgr Tomasz Kempiński (Uniwersytet Gdański)

 Arkady Fiedler. Pisarz, który umiłował Amerykę

 13.20-13.40dr Stanisław Kasprzyk (kolekcjoner, Warszawa)

 Moje meksykańskie fascynacje

 13.40-14.00mgr Wojciech Kupść (Biblioteka Publiczna dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)

 Efekt Borysa

 14.00 – Zakończenie konferencji

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Najbliższe wydarzenia
Polecamy
dom eskenów_resize.jpg
dom mk_resize.jpg